Affordable Access

Vessel traffic services: Schelde en haar mondingen

Publication Date

Abstract

8343brochurebinnenwerk.indd BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN 05 JANUARI 2006 + 85 85 Andere wijzigingen zoals sluiskanalen, adres regeling loodsbestelling, etc. is opgenomen in de nieuwe folder aanvulling op versie 3. _(Bron: Afd. Scheepvaartbegeleiding. dd. 16/03/2005) › 1/16B VESSEL TRAFFIC SERVICES SCHELDE EN HAAR MONDINGEN ¬ BaZ 1/20A van 2005 vervalt. Het BaZ 1/20-1994 “Vessel Traffic Services Schelde en haar Mondin- gen” betreffende de marifoonblokindeling van het VTS-SM in voege sinds 04/01/1994 is vervallen op 01/11/1994 om 1800 u plaatselijke tijd en werd vervangen door het hierna volgende: De permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart, gezien de Resolutie A578(14) van de Internationale Maritieme Organisatie “Gui- delines for Vessel Traffic Services” van 20 november 1985 en voorts in overleg met de voor hun beheersgebied bevoegde autoriteiten; Gelet op het Radarverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België van 29 november 1978, gewijzigd bij de Verdrags- nota van 10 en 15 mei 1984, maakt bekend dat: • De bekendmaking van 4 januari 1994 met betrekking tot de mari- foonblokindeling van het VTS-SM op 1 november 1994 om 1800 uur plaatselijke tijd komt te vervallen. • Ingaande op 1 november 1994 om 1800 uur plaatselijke tijd de ma- rifoonblokindeling van het VTS-SM (Vessel Traffic Services Schelde en haar Mondingen) als volgt wordt vastgesteld: www.vlaamsehydrografie.be + 86 1. MARIFOONKANALEN (Voor de begrenzingen van de VHF-werkingsgebieden, en de te gebrui- ken VHF-kanalen, zie figuren) Naar gelang hun gebruik worden de VHF-kanalen als volgt ingedeeld: 1. Verkeerskanalen • verkeersafspraken • verkeersinformatie • loodsadviezen • verkeersaanwijzingen • aanwijzingen en bevelen van tijdelijke aard • verplichte meldingen 2. Radarkanalen • verkeersinformatie • verplichte meldingen • haveninformatie 3. Calamiteitenkanaal (de bevoegde autoriteit verwijst de marifoonge

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.