Affordable Access

Türk firmalarının işletme sermayesi yönetimi uygulaması: 2001 ekonomik krizi sonrası

Authors

Abstract

Bu çalışma, enflasyonun göreceli olarak düşük olduğu 2003-2004 yıllarında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) işlem gören firmaların işletme sermayelerini nasıl yönettiklerini ele almaktadır. İşletme sermayesi yönetiminin üç öğesi olan ticari alacaklar, ticari borçlar ve stokların işletme kârlılığı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Araştırma, 2001 ekonomik krizi sonrası işletme sermayesi yönetimini etkileyen faktörlerin incelemesi bakımından önemlidir. Araştırmanın sonuçlarına göre, işletmeler bu dönemde satışlarını arttırmak için müşterilerine ticari kredi sağlamışlar ve kendilerini borçlanarak finanse etmişlerdir. Buna ek olarak, işletmelerin parasal değerlerini enflasyona göre nasıl yönettiklerini gösteren net parasal pozisyon kârı (zararı) kalemi ile faaliyet kârı arasındaki ilişki anlamlı ve pozitiftir. Net parasal pozisyon kârı yüksek olan ve stok maliyetleri düşük olan işletmeler daha kârlıdır.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments