Affordable Access

Major amputasyonların değerlendirilmesi

Authors
Publisher
Turkish Association of Orthopaedics and Traumatology
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Ttavmatoloji Ana Bilim Dalında 1.1.1978-31.12.1987 tarihleri arasında 10 yıllık sürede alt ve üst ekstremitede major amputasyon uygulanan 116 olgu incelenmiştir. Olguların 24'ü (yüzde 20) kadın, 92'si (yüzde 80)’i erkektir. Amputasyonların 34'ü (yüzde 28) üst ekstremite, 89'u (yüzde 82) alt ekstremite amputasyonudur. Etyolojide ilk sırayı 67 olgu (yüzde 58) ile travma almaktadır. Amputasyon uyguladığımız olgulardaki teknik özellik ve modem rehabilitasyon gerekliliği tartışılmaktadır.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments