Affordable Access

Genç Türk Gazetecinin "Berlin’in Yalnız Kadınları" Anılarında Tarihsel Eleştiri ve Sanatlararasılık

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Tagebuch
  • Intermedialität
  • Historische Kritik
  • Ddc:830

Abstract

Microsoft Word - Festschrift.doc G en? T ü rk G azetecinin “B erlin ‘in Y alniz K ad in la ri” A n ila rinda T arihsel E le^tiri ve S an a tla ra rasilik Binnaz Baytekin1 A. Giri§ 1950’li yillarda Türkiye’de basin yayin ya§aminda “Almanya ve Berlin” konulu yazilardan bazilari “Almanya Mucizesi” ve “Dünyada benzeri olmayan §ehir: Berlin” adi altinda Milliyet Gazetesi Muhabiri Abdi ipekfi’ ye ait yazi dizileri- dir. Literatürk’te, Yazarimiz Orhan Karaveli’yi ya§ayan tarih olarak niteleyen Bey- han Yildirim, 1930’da Ankara’da dogan Karaveli’nin babasinin Atatürk’ü An- kara’da kar§ilayan seymenlerden oldugunu ve istiklal Mar§i’mizin yazari Meh­ met Akif Ersoy’un 1921 yilinda Orhan Karaveli’nin dedesi Tevfik £iftdogan’in evinde konakladigini ve Büyük §air’in ulusal mar§imizin dizelerini ilk defa Orhan Karaveli’nin annesi Raife Hanim’a okudugunu vurgular (bkz. Yildirim 2011). Yazin ve ya§am öyküsü baglaminda konuya yakla§tigimizda, “Bir sanat yapitinin en afik nedeni yaraticisidir, bu nedenle yapitin, yazarin ya§ami ve ki§iligi afisindan afiklanmasi en eski ve en yerle§mi§ yazin inceleme yöntemle- rinden biridir” (Wellek/ Warren 1982: 96). “Berlin’in Yalniz Kadinlari” isimli ani kitabinin yazari Orhan Karaveli, 1954 yili Ekim ayinda, Milliyet Gazete- si’nin ba§ina getirilen Abdi ipekfi tarafindan, o tarihlerde neredeyse hifbir Türk’ün ya§amadigi Almanya’ya, bu yikilmi§ ülkeyi gözlemlemesi ifin Berlin muhabiri olarak gönderilir. Galatasaray Lisesi, istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Londra Politeknik Okulu’ndaki ögreniminden sonra, Yeni istanbul, Milliyet, Vatan ve Cumhuriyet gazetelerinde ve ?e§itli dergilerde yazilar yazan yazarin “Sakalli Celal”, “Tevfik Fikret ve Halük Ger?egi”, “Tanidigim Nazim Hikmet”, “Ziya Gökalp’i Dogru Tanimak”, “Bir Ankara Ailesinin Öyküsü”, “Ali Kemal Belki de Bir Günah Bek^isi- Ali Kemal ve Görgü Tanigi” gibi eser- leri Dogan Kitap tarafindan yayimlanmi§tir. Türk Basinina 50 yili a§kin hizmet- leri nedeniyle 2004’te Burhan Felek Basi

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments