Affordable Access

Iz poetike i estetike hrvatske Moderne

Authors
Publisher
Institute of Philosophy; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Recenzije, pri.Jwzi i osvrti, Prilozi 41-42 (1995), str. 337-356 Iz poetike i estetike hrvatske Moderne: F. Ferluga-Petronio, Cultura classica e italiana nel Dalmata Ante Tresić-Pavičić (1867-1949), 1tieste, 1992. 349 Fenomen hrvatske Moderne u cjelini, njenih determinanti i široke problematike koju ona otvara, slOjevitosti njenih pojavljivanja i očitovanja, teorijskih suodrednica, kritičkih i teorijskih kontroverzi, razumljivih iz obzora kulturnopovijesne zbilje razmeda stoljeća, i povijesne uloge pojedinih njenih predstavnika predmet je vrlo širokih interdisciplinarnih istraživanja. Njome se bave ne samo istraživači i proučavatelji znanosti o književnosti, kroa- tisti i komparatisti, nego i lingvisti i filolozi, teatrolozi i muzikolozi, povjesničari umjetnosti i kulturni povjesničari. Interes za Modernu, njenu složenost i specifičnosti kreće se tako u historiografski širokom obzoru razumijevanja, rasponu proučavanja i tumačenja raznolikih njenih vidova i dometa, sfera i korpusa teza te krugova problema. Odnosi se to i na pluralizam njenih estetika (artizam, simbolizam, secesija, neoromantizam, klasicizam), pojedinih teorijskih stajališta i poetičko-estetičkih nazora. U bogatstvu i različitosti metodoloških pristupa i prosudbi, analitičkih i sintetičkih ob- rada pojava i činjenica, doprinosa pojedinaca, s obzirom na estetičku teoriju i praksu ovog u svemu novog povijesnog i stilskog razdoblja i na njegovu pluralističku strukturu i kom- ponente, od iznimna je značenja pojava jednog djela na talijanskom jezičnom području o jednom od najznačajnijih predstavnika hrvatske Moderne, o Anti Tresiću-Pavičiću. Autorica prve sintetičke monografije o Tresiću-Pavičiću, Fedora Ferluga-Petronio (slovenskog podrijetla, rodena u 1tstu), po struci je klasični filolog, profesorica hrvatske književnosti na sveučili§tu u Udinama i autorica brojnih i zapaženih djela, rasprava i studija s područja kroatistike, hrvatskog latiniteta, baroknog i drugih razdoblja, o M. Maruliću, J. Pal

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments