Affordable Access

Çocuklarda fonksiyonel kabızlık tedavisinin yaşam kalitesi üzerine etkisi

Authors
Publisher
Marmara University School of Medicine
Publication Date

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı okul öncesi dönemde fonksiyonelkabızlığı (FK) olan çocuklarda standart tedavi sonrasında yaşamkalitelerinde değişiklik olup olmadığının değerlendirilmesidir.Hastalar ve Yöntem: İki ve altı yaşlar arasındaki FK tanılıaltmış beş hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların anneleri tedaviöncesi ve tedavinin 6. haftasında Çocuklar için Yaşam KalitesiÖlçeği ve Gözden geçirilmiş Belirti Tarama Listesi-90’ı (BTL-90-R) doldurdular. Çocukların yaşam kalitesi ve annelerin BTL-90-R puanlarındaki değişim tekrarlayan ölçümlü ANOVA veWilcoxon testleri kullanılarak değerlendirildi.Bulgular: Annelerin algıladığı toplam yaşam kalitesi tedavinin6. haftasının sonunda başlangıca kıyasla anlamlı düzeyde artışgösterdi (82,87 ± 13,91’e karşı 74,24 ± 15,40, p < 0,001) ve tümalanlardaki artış anlamlı düzeydeydi. Ayrıca annelerin psikolojikzorlanma düzeylerini yansıtan global şiddet indeksi (GŞİ)puanlarında da belirgin azalma (1,09 ± 0,76’e karşı 0,78 ± 0,64,p<0,001) bildirildi. Fiziksel, sosyal ve toplam yaşam kalitesipuanlarındaki fark annelerin GŞİ puanları istatistiksel olarakkontrol edildiğinde de korundu.Sonuç: Hastalarımızda tüm yaşam kalitesi alanlarında vetoplam puanda belirgin artış gözlendi. Kabızlık belirtilerindekiazalma, fiziksel sağlık ve sosyal alandaki iyileşmeyi direkt olaraketkilerken, duygusal işlevsellikteki iyileşme, annelerin psikolojikzorlanmasının azalması ile ilişkili, dolaylı bir etki olduğugörülmektedir.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments