Affordable Access

La percepció de l'entonació declarativa i interrogativa per part de parlants bilingües castellà-català i monolingües castellà de Barcelona

Authors
Publisher
Universitat de Barcelona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

El present treball estudia la percepció dels patrons entonatius declaratiu i interrogatiu del català i el castellà de Barcelona per part de parlants bilingües català-castellà i monolingües castellà de Barcelona. Es van realitzar tests perceptius a 65 jutges bilingües i monolingües amb estímuls prosòdics barrejats de castellà i català de Barcelona. Els resultats demostren, en primer lloc, que els parlants bilingües no discriminen codi (llengua). L’entonació, per tant, és percebuda com a aplicable a ambdues llengües. D’altra banda, els parlants monolingües distingeixen codi i modalitat (declarativa, interrogativa), però poden arribar a confondre’ls erròniament. Considerant això, podem començar a conèixer la percepció de l’entonació en casos de bilingüisme, la qual cosa ens permet descobrir el funcionament de l’entonació en situacions de contacte de llengües per poder trobar patrons generals.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F