Affordable Access

Download Read

Boken och tidningen möter Ipaden – Traditionens makt utmanas

Authors
Publisher
Lunds universitet/Medie- och Kommunikationsvetenskap (MKV)
Keywords
  • Social Sciences
  • Apple
  • Attityder
  • Digital Konvergens
  • Sociala Lagar
  • Tryckta Publikationer
  • Surfplatta
  • VäRden
  • Distributionsformer

Abstract

Årets julklapp år 2010 utsågs till surfplattan. Produkten som utses skall bland annat ”representera den tid vi lever i”. I samband med offentliggörandet menade Handelns Utredningsinstitut på att ”att läsa mail, nätverka på sociala medier, titta på filmer och spela spel tillhör det dagliga livet oberoende av plats. Mot bakgrund av boken och tidningen i sin traditionella form innehar en central roll i många människors hem och därmed även en central plats för den enskildes kulturkonsumtion och funktion som kunskapsinhämtande källa syftar uppsatsen till att undersöka hur attityder hos konsumenter och branschrepresetanter rörande konvergerande omständigheter kring distributionsformen för tryckta publikationer. Apples surfplatta Ipad har fungerat som represtenterat för en ny distributionsform av tryckta publikationer. Medias roll spelar en viktig roll i relation till hur människan orienterar sig socialt i samhället, förändrade förutsättningar för medielandskapet ifrågasätter de normer och värderingar som finns förankrade kring en traditionellkonventionell distributionsform. Syftet med uppsatsen har således teoriserts utifrån bland annat ett socialpyskologiskt perspektiv om attityder och normer. Vi har nyttjat en kvalitativ metod, och personliga intervjuer med användare som represtenterar en ny distributionsform av tryckta publikationer, samt ett representanter från bokbranschen. Våra resultat visar på att traditionens makt gällande i synnerhet bokens roll i sin traditionella form innehar en stark ställning. Dock tyder det på att Ipaden och surfplattan som distributionsform för tryckta publikationer kommer att finnas kvar i medielandskapet. Surfplattans framtida affektionsmässiga förankring är svår att sia om, dock finns tydliga förutsättningar för en attitydsförändringsprocess kring formatet för den tryckta publikationen.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments
F