Affordable Access

Pedeset godina rada DKT Belišće

Authors
Publisher
Croatian Society of Chemical Engineers; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Društvene vijesti, Kem. Ind. 63 (3-4) 121–126 (2014)126 Dana 5. prosinca prošle, 2013. godine, održana je proslava rijetko- ga jubileja u nas kemičara – 50 godina uspješnoga rada i djelovanja Društva kemičara i tehnologa Belišće. Bila je to skromna svečanost na kojoj su se okupili sadašnji članovi, ali i neki koji su osnivali Društvo. Bilo je lijepo, skromno i emotivno sjećati se svih tih proteklih godina. Pored sadašnjega, vrlo uspješ- noga predsjednika Društva bio je nazočan njegov prvi predsjed- nik i tajnik. Navirale su uspomene i sjećanja na to, može se sada reći, vrlo uspješno življenje kako Društva tako i njegove poveznice Kombinata Belišće ili kako se danas zove Belišće-Duropak Belišće. Naime, tvornicu papira Belišće nedavno je kupila austrijska tvrtka Duropak. Kratko, o tom bogatom polustoljetnom razdoblju života i rada Društva, pisat ćemo, a nadamo se preko našega časopisa Kemija u industriji i objaviti, da se ne zaboravi. Bilo je to bogato stručno dru- ženje belišćanskih stručnjaka kojim su rezultirali veliki gospodarski rezultati u razvitku papirne industrije, a može se reći čitave naše države. Ponosni smo na njih. Osnivačka je skupština održana 3. ožujka 1963. godine u konfe- rencijskoj dvorani Drvno-industrijskoga kombinata Belišće kako se današnja tvrtka tada zvala. Društvo je konstituirano po ondašnjim zakonima i doneseni su akti za njegovo djelovanje. Prva «uprava» Društva sastojala se od triju članova Izvršnoga odbo- ra, triju članova Nadzornoga odbora i zapisničara. Prvi predsjednik i inicijatori osnivanja Društva bili su, poslije se to pokazalo, jedna od poluga razvoja Tvornice Miroslav Slačanac, tajnik Filip Kljajić i blagajnik Nikola Popović. Nadzorni odbor sa- činjavali su Milan Ličina, Marijan Hrbud i Ivan Dubravić, a zapisni- čar Terezija Plentaj. Ovjerovitelji zapisnika bili su Marijan Hrbud i Rade Škorić. Imali smo veliku sreću da su u Društvu vrlo aktivni bili stručnjaci tvornice papira, koji su bili i entuzijasti i znatno pridonijeli

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F