Affordable Access

Quaranta-dos anys de diaris sabadellencs en català: 1897-1938 [5]

Authors
Publisher
Museu d'Història de Sabadell
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Premsa
  • Sabadell

Abstract

OUARANTA-DOS ANYS DE DlARlS SABADELLENCS EN CATALA 11897-1938) 151 Andreu Castelis Formació i entecedents Aquest diari catala procedia del d'aquest mateix nom que va iniciar-se en castelia el 4 de juny de 1884 com a bisetmanari i que. a partir del primer de gener de 1888, va convertir-se en diari. Va servir, des de la seva naixenca. els interessos del clan Turull i del partit conservador. I aquestes arrels eren tan fondes que, fins i tot. en aquesta epoca catalana -una estrategia per sobreviure que no va valer- la Revista de Sabadell, molt sovint, va seguir les directrius que dictava. des de la Torre Turull de Castellar, Joan Baptista Turull, essent els directors. en aquest cas. simples funcionaris turullistes corn en els més bons temps, sempre. pero, acostats a les dretes monarquiques. La Revista de Sabadell va ser fundada i dirigida per Manuel Ribot i Serra (21.1l1.1859-21.X11.1925). una figura local de la Renaixenca, al seu torn molt addicte als Turull. pels quals era el secretari de la Caixa d'Estalvis 108. Publicat a Avui, 27.111.1977, molt censurat. La Revista de Sabadell va ser ei darrer diari catala sabadellenc que va publicar el perihdic Avui i. properament. amb Avant, el 28.V111.1977 va decapitar-se la serie de tota la premsa diaria en catala que amb tanta euforia va iniciar-se, corn una secció dominical, el 2 de maig de 1976. quedan* pendents per descriure més de vint periodics catalans. evidentment. per I'epoca de publicació. ferot- gement esquerrans. Lluis Sola i Dachs, responsable de la serie ens va comunicar que va ser una supressió gestada arran de la substitució de Josep Faulí, el director de I'Avui. per una altra persona. Per la nostra part afegirem que ens va desplaure la censura explícita que va abatre's. almenys sobre els nostres escrits, la qual, en general, es carregava textos que forqosament deformaven la nostra informació. Per aixo agraím a Arrahona. revista del Museu d'Historia de Sabadell la publicació íntegra d'aquests

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F