Affordable Access

Authors
Publisher
Aalborg Universitet
Publication Date

Abstract

Dette projekt omhandler detaljeret opmåling i et boligområde i Himmerlandsgade og Vendsysselgade (område 10) i øgadekvarteret i Aalborg By. Der er først foretaget opmåling mhp. etablering af en polygon. Netmålingerne består af et trigonometrisk og et geometrisk nivellement samt horisontalretningsmålinger. Efterfølgende er der blevet foretaget en detailmåling, hvorefter endelige koordinater til detailpunkterne er beregnet i DKTM2. Detailmålingen er suppleret med båndmål på steder hvor dette var nødvendigt. Der er udtegnet to netskitser i AutoCAD over henholdsvis observationer til polygonberegningen samt med observationer ifm. det geometriske nivellement. På baggrund af de endelige koordinater er der udtegnet et teknisk kort i AutoCAD. I rapporten er der desuden foretaget relevante beregninger på fejlgrænser og grænseværdier for de nævnte målinger.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments