Affordable Access

Sigorta Muameleleri Nedeniyle Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Mükellefinin Kim Olduğu Sorunu

Authors
Publisher
Dokuz Eylül Üniversitesi
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Hukuk

Abstract

Uygulamanın yasalarımıza aykırı olarak gelisme gösterme eğilimindeolduğu, yasalara aykırı olan fiili duruma son verilerek, zaman kaybedilmeksizinyasalarımıza uygun hale getirilmesinin zorunlu olduğu, aksi haldehukuka aykırı ve haksız uygulamaların mağduriyetlere neden olacağı,Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi mükellefinin, -sigorta acenteleriolmayıp- sigorta sirketleri olduğu,Zorunlu Deprem Sigortasına dair 597 sayılı Kanun HükmündeKararname'nin 5. maddesinde yer alan kurum gelirlerinin her türlü vergi,resim ve harçtan muaf tutulacağına dair hüküm uyarınca sigorta sirketlerinintopladıkları primler üzerinden Hazine Müstesarlığı tarafından yayımlananZorunlu Deprem Sigortası tarifi ve talimatı ile belirlenen oranda (% 12,5)aldıkları komisyonların, Gider Vergileri Kanunu m.29'a göre; hayat sigortalarıile ihracata ait nakliyat sigortalarında poliçe üzerinden alınan paraların,mükerrer sigorta muameleleri ile retrosesyon muameleleri dolayısıyla alınanprim, komisyon vesair paraların, biçilmemis veya toplanmamıs her türlü tarımmahsulleri ile tarım hayvanları için akdolunan zirai sigortalar dolayısıyla alınan paraların ve nükleer rizikolara karsı yapılan sigortalar dolayısıylaalınan paraların ve 07.10.2001 tarihinde yürürlüğe giren 4697 sayılı Kanun'un12nci maddesi ile değisen bent uyarınca, emeklilik sözlesmeleri, hayatsigortaları (hayat sigortalarında ferdi kaza, hastalık sonucu maluliyet vetehlikeli hastalıklar teminatlarının da ek teminat olarak verildiği sözlesmelerdahil) ve sağlık sigortaları üzerinden alınan paraların Banka ve SigortaMuameleleri Vergisinden muaf oldukları,Gider Vergileri Kanunu'nun 31inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmündeanılan o dönem tabirinin muamelenin yapıldığı ayı değil iptalinyapıldığı ayı amaçladığının, yasanın sözüyle hiçbir kuskuya yer vermeyeceksekilde açıkça ifade edildiği ve Ankara Altıncı Vergi Mahkemesi kararı ile debu yorumun desteklendiği sonucuna varılmıstır.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F