Affordable Access

Environmental protection: from an Ethical Perspective

Authors
Publisher
Vietnamese Academy of Social Sciences (VASS)
Publication Date
Keywords
  • Environmental Protection
  • Ethical Perspective
  • Bảo Vệ Môi Trường
  • Đạo đức

Abstract

Bài viết xem xét, phân tích vấn đề bảo vệ môi trường từ góc độ đạo đức. Theo tác giả, ưu thế của bảo vệ môi trường từ phương diện đạo đức là sự tự giác, đặc biệt là sự tự nguyện của các chủ thể (cá nhân, nhóm xã hội, cộng đồng, quốc gia) - điều mà các phương diện khác (kinh tế - kỹ thuật, pháp luật) không có được. Từ đó, tác giả cho rằng cần thiết phải xây dựng đạo đức môi trường nhằm điều chỉnh hành vi của con người trong mối quan hệ với tự nhiên; rằng, thực hiện đạo đức môi trường là bổn phận của tất cả mọi người, của toàn nhân loại.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments