Affordable Access

1349, setembre 20. Donació esponsalícia

Publisher
Biblioteca de Catalunya
Publication Date

Abstract

Bernat, fill de Guillem de Viaplana, de Vic, fa donació esponsalícia a la seva esposa Elisenda (?), filla de Berenguer del Jovell de St. Andreu de Gurb amb motiu de les seves noces, i li dóna 500 sous barcelonesos de tern, que passen a ser propietat indivisa dels esposos

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments