Affordable Access

Véges rugalmas-képlékeny alakváltozás elméleti és numerikus vizsgálata = Theoretical and numerical investigation of finite elasto-plastic deformation

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Ta Engineering (General). Civil Engineering (General) / általános Mérnöki Tudományok
  • Qc01 Mechanics / Mechanika

Abstract

Az OTKA kutatási téma keretében az alábbi kutatási eredmények születtek: -A mikropoláris testek rugalmas-képlékeny alakváltozásának számítására végelemes eljárás dolgoztunk ki háromdimenziós testek és és kis alakváltozások esetén. -A Mises-féle képlékenységi feltételt kiterjesztettük a mikropoláris anyagokra, a rugalmas torzítási energia alapján. -A kétdimenziós rugalmasságtani feladatok és a peridynamikus modell számítására meshless eljáráson alapuló program kidolgására került sor. -A Prandtl-Reuss modell anyagegyenleteinek integrálására egzakt eljárásokat dolgoztunk ki lineárisan keményedő modellek esetén. -Egykristályok véges rugalmas-képlékeny alakváltozára javasolt modellekben a rugalmas alakváltozás leírására vonatkozó anyagegyenleteket elemeztük különböző csúszási rendszerek esetén | The research work within in the present OTKA can be summarized as follows: -A 3D finite elment program was developed for micropolar elastoplasticity at small deformations. -The classical Mises yield function has been extended to micropolar solids based on elastic distorsional energy. -The nonlocal peridynamic material model was analysed by the meshless method. and a two dimesional computer code was developed -A new exact integration method for Prandtl-Reuss model with linear isotropic-kinematic hardening has been presented. -The constitutive relations of single crystal elastoplasticity was investigated, and its elastic model was analysed by different test examples (one and two slips system)

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F