Affordable Access

Upute suradnicima

Publisher
ISHA Zagreb
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

139 Upute suradnicima Pro tempore, časopis studenata povijesti objavljuje članke i rasprave, seminarske i diplomske radove iz povijesti i srodnih disciplina, referate sa stručnih skupova, pregledne članke, recenzije i prikaze hrvatskih i stranih knjiga i časopisa, izvješća i kronike sa znanstvenih skupova, predavanja i tribina, prijevode, intervjue i historiografske znanstvene bibliografije. Svaki rad ponuđen za objavljivanje redigiraju članovi uredništva. Uredništvo zadržava pravo da rukopis redakcijski prilagodi zahtjevima časopisa i standardima hrvatskoga književnog jezika. Rukopisi i materijali se ne vraćaju. Molimo autore da svoje radove nastoje prezentirati na način koji će biti prihvatljiv širem čitateljstvu. Radovi se uredništvu dostavljaju osobno ili poštom na adresu: Časopis Pro tempore, Klub studenata povijesti - ISHA Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ivana Lučića 3, 10 000 Zagreb, te u digitalnom obliku na [email protected] (elektronička pošta uredništva) ili na disketi, prenosivoj memoriji i sl. Svi prilozi moraju biti pisani na računalu u nekoj od inačica programa MS Word. U gornjem lijevom uglu prve stranice treba navesti sljedeće podatke: ime i prezime, naziv i adresu fakulteta, zvanje i/ili studijsku grupu/grupe, broj telefona i elektroničku poštu. U tekstu valja jasno naznačiti mjesto svakog grafičkog priloga (tablice, crteža, grafikona i sl.). Grafički prilozi se prilažu u originalu, numerirani i svaki na posebnoj stranici zajedno sa svojim nazivom. Uz članak (stručnu raspravu, seminarski ili diplomski rad i sl.) treba priložiti ključne riječi i apstrakt rada te sažetak na hrvatskom jeziku (koji će biti preveden na strani jezik). Priopćenja i izlaganja sa stručnih skupova trebaju imati samo sažetak koji će uredništvo priložiti na početku teksta te na kraju u prevedenom obliku, s obzirom na to da je riječ o radovima manjeg opsega. Ključne riječi su pojmovi koji najbliže tematski određuju rad, mogu biti riječi i sintagme, a obič

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F