Affordable Access

VRIJEDAN PRINOS KNJIŽEVNOJ HISTORIOGRAFIJI I ANALITICI, Ines Srdoč-Konestra, KNJIŽEVNO DJELO VIKTORA CARA EMINA, (“Adamić”, Gradska knjižnica i čitaonica “Viktor Car Emin” – Opatija, Rijeka, 2008.)

Authors
Publisher
Department for Croatian studies, Faculty of Philosophy, University of Rijeka
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

PRIKAZI FLUMINENSIA, god. 20 (2008) br. 1, str. 141-174 167 teksta likova u didaskalijski prostor) koji odstupajući od ustaljene dramaturške prak- se uzrokuju promjene u tretiranju didaska- lijskoga sloja u suvremenoj drami. Naime, suvremeni dramski tekstovi upravo pomoću didaskalija predstavljaju specifičan oblik dijaloga dramskoga pisca s likovima, ali i s vlastitim fiktivnim svijetom. Performativ- nost pojedinih didaskalija (u primjerice Iva- ne Sajko) omogućuje otvoreno čitanje dra- me i različitost redateljskih koncepcija, a u iskušavanju nove dramske forme najveći je pomak učinjen, zaključuje, ukidanjem di- daskalije i dijaloškoga teksta ili pak njiho- vim izjednačavanjem. Na taj način, spome- nute dramaturške promjene na koje u novije vrijeme sve više ukazuju drama- tičarke odnosno dramatičari zahtijevaju i sve veće pomake, kako smo već istaknuli,u glumačkoj odnosno redateljskoj praksi pa studiju Save Anđelkovića sa svim ostalim radovima u ovom zborniku povezuje jedno i najvažnije – sustavno promišljanje suvre- mene drame i suvremenih inscenacijskih načela odnosno iscrpno ispitivanje moguć- nosti njihove međusobne interferencije. Iva Rosanda Žigo VRIJEDAN PRINOS KNJIŽEVNOJ HISTORIOGRAFIJI I ANALITICI Ines Srdoč-Konestra KNJIŽEVNO DJELO VIKTORA CARA EMINA (“Adamić”, Gradska knjižnica i čitaonica “Viktor Car Emin” – Opatija, Rijeka, 2008.) Književno djelo Viktora Cara Emina au- torice Ines Srdoč-Konestre studija je go- tovo cjelokupna piščeva opusa. Karika koja je nedostajala. Dosad bijela, nepokri- vena stranica u imaginarnome imeniku primorskih zavičajnika. Od Vjenceslava Novaka do Kumičića, od Radoševića, Baričevića, Polića Kamova i Nazora do Gervaisa i Kompanjeta koji su mono- grafski “protokol” (ne)davno priskrbili. Ta je studija opsežan, sustavan, krajnje objektivan portret Emina, inačica diserta- cije koju je autorica, na nagovor istoime- ne opatijske čitaonice i knjižnice priredila za širi čitateljski krug poglavito libur- nijskih domoljuba,

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F