Affordable Access

Julije Benešić: Rječnik hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića. Urednici Milan Moguš, Anja Nikolić-Hoyt, † Josip Vončina. Priredili za tisak Ivana Filipović Petrović, Alemko Gluhak, Bojana Marković, Anja Nikolić-Hoyt. Svezak 13, S—spužvast, Zagreb, 2013. (I—XXXV, 2715—3103 str.).

Authors
Publisher
Croatian Academy of Sciences and Arts
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

181_185_Filologija_60_Kovacec_prikaz_3.indd Julije Benešić: Rječnik hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića. Urednici: Milan Moguš, Anja Nikolić-Hoyt, † Josip Vončina. Priredili za tisak: Ivana Filipović Petrović, Alemko Gluhak, Bojana Marković, Anja Nikolić-Hoyt. Svezak 13, S—spužvast, Zagreb, 2013. (I—XXXV, 2715—3103 str.) Nakon prekida od pune 23 godine, potkraj godine 2013. napokon je tis- kom objavljen i 13. svezak Benešićeva Rječnika hrvatskoga književnoga jezi- ka... i tako se, nadamo se, bliži dovršetku nesumnjivo jedan od najvažnijih leksikografskih projekata u XX. stoljeću koji sustavno obrađuje hrvatsko rječničko blago na temelju tekstova hrvatskih književnika. Kako je začet- nik toga pothvata te prvi njegov voditelj i realizator izvedbe umro godine 1957., dugo je trebalo da tadašnja Jugoslavenska akademija, kojoj je ruko- pis bio povjeren, organizira rad na priređivanju preostale dovršene gra- đe za tisak te na obradbi ispisane građe koju Benešić nije dospio u potpu- nosti obraditi. Prvih šest svezaka za tisak je priredio akad. Josip Hamm i oni su tiskani godine 1986. (I. A—burkati, str. VIII—XXXIX, 1—196; II. bur- kati se—dušica, str. 197—432; III. dušičast—hropac, str. 433—668; IV. hropisa- nje—kasarna, str. 669—904; V. kasarski—lađa; VI. lađar—mondenstvo, 1141— 1376). Akad. Hamm za tisak je priredio i dio preostale građe, a nakon nje- gove smrti 1986. taj je posao bio povjeren akademicima Milanu Mogušu i Josipu Vončini pa je — pod imenom priređivača †Josipa Hamma, Milana Moguša i Josipa Vončine — u iduće četiri godine bilo objavljeno daljnjih šest svezaka (1987.: VII. mondur—nepokoj, str. 1377—1612; 1988.: VIII. nepo- kolebljiv—onaj, str. 1613—1848; IX. onakav—pocrpsti, str. 1849—2018; 1989.: X. pocrveniti—prehrana, str. 2085—2320; 1990.: XI. prehraniti se—protiva, str. 2321—2492; XII. protivan—rzati, str. 2493—2713). Nakon toga Akademija je daljnji rad na Benešićevu Rječniku bila povjerila književniku akademi- ku Slavku Mihaliću (on

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F