Affordable Access

Esperances i neguits, creació i sofriment a l'ESO: reflexions al voltant d'algunes vivències del professorat i alumnat de Secundària

Authors
Publisher
Universitat Ramon Llull
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Esperances i neguits, creació 1 sofriment a i'ESO. Reflexions al voltant d'algunes vivències del professorat 1 alumnat de Secundària. Pau López La implantació de la reforma educativa a Secundària ha submergit, pro fessors i alumnes, en noves situacions que han fet aflorar sentiments ambivalents teixits d'esperances i neguits. Al llarg de l'article s'expliciten aquestes vivències de creació i sofriment que experimenten els nois i les noies de Secundària, el pro fessorat i els centres, tot apuntant algunes alternatives que poden contribuir a una percepció més equilibrada d'aquesta aparent contradicció entre els dos pols. M'han convidat a fer unes reflexions sobre el sentit i les vivències del sofriment i la creació que experimenten els alumnes i els professors de Secundària. Aprofitant l'ambigüitat d'aquests dos termes, em permetré fer interpretacions diverses sobre el seu sentit i, alguns cops, assimilar-los a neguits i esperances. Els anys de transició cap a la reforma educativa han estat generosos en oferta d'aquestes noves sensacions per a estudiants i docents. El canvi de plantejaments i les noves exigències curriculars i estructurals han fet surar sentiments i pors amaga- des en el llot d'un riu que fluïa, sense grans qüestionaments, per la força de la inèr- cia acumulada al llarg de més de dues dècades. És just recordar que un nombre re- duït, però significatiu, d'escoles ha estat en un procés continu de renovació i que les propostes de la reforma han donat "legalitat" a l'acció que ja estaven desenvo- lupant en el seu afany per l'actualització i pel seu compromís sense escletxes en la formació dels nois i noies del nostre país. Intentaré expressar i interpretar, atrapat en les paraules, algunes subtileses i vivències reals, alguns neguits i esperances de molts centres, que s'escapen del dis- curs descriptiu que dóna seguretat i objectivitat a les afirmacions. Les propostes de la reforma, les noves necessitats d'organització i estructura dels centres, les reac- cions de

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments