Affordable Access

Danijela Domljan obranila doktorski rad

Authors
Publisher
Forestry faculty of University of Zagreb
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

DrvnaIndustrija_03-2011.indd .................................................Znanstvenici i njihove karijere DRVNA INDUSTRIJA 62 (3) 245-248 (2011) 245 Danijela Domljan, magistrica dizajna, obranila je 18. svibnja 2011. godine na Šumarskom fakultetu Sve- učilišta u Zagrebu doktorski rad s naslovom Oblikova- nje školskog namještaja kao preduvjet očuvanja zdrav- lja učenika, pred povjerenstvom u sastavu prof. dr. sc. Boris Ljuljka, professor emeritus (Sveučilište u Zagre- bu, Šumarski fakultet), prof. dr. sc. Ivica Grbac, redo- viti profesor (Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet) i prof. dr. sc. Gordana Pavleković, dr. med., redovita profesorica (Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakul- tet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”) i time stekla akademski stupanj doktora znanosti s područja biotehničkih znanosti, znanstvenog polja drvne tehno- logije, grane konstrukcije i oblikovanje proizvoda od drva. Mentor rada bio je prof. dr. sc. Ivica Grbac. PODACI IZ ŽIVOTOPISA Danijela Domljan, rođ. Janković, rođena je 25. studenog 1971. u Zagrebu. Godine 1986. upisuje se u Školu za primijenjenu umjetnost i dizajn u Zagrebu, na Odjel unutrašnje arhitekture, gdje maturira 1990. u kla- si profesora Vladimira Frgića. Iste godine upisuje, a 1996. godine diplomira na Interfakultetskom studiju dizajna pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, smjer Produkt dizajn, s temom Sistem školskog namještaja. Didaktičko-odgojno sredstvo, radni stolić, mentora Mladena Orešića. Od 1996. do 2004. zaposlena je u tvrtki Tvin d.d., Drvnoj industriji namještaja Virovitica – Predstavništvu Zagreb, u Odjelu za istraživanje, ra- zvoj i racionalizaciju proizvoda. Od 2001. do 2003. radi kao vanjski suradnik u privatnoj školi Pomak, gdje drži vježbe za predmet Dizajnersko crtanje. Godine 2001. upisuje poslijediplomski magistar- ski znanstveni studij na Šumarskom fakultetu, smjer Tehnologija fi nalnih proizvoda, 2006. prelazi na dok- torski studij Drvna tehnologija, a 2008. prijavljuje dok- tors

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F