Affordable Access

Nekoliko napomena na rubu novog, popravljenog, izdanja Dokumenata Drugoga vatikanskog koncila i samog Koncila

Authors
Publisher
Catholic Faculty of Theology, University of Zagreb; kbf@theo.kbf.hr
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

BS_4-08..indd 923 Nekoliko napomena na rubu novog, popravljenog, izdanja Dokumenata Drugoga vatikanskog koncila i samog Koncila Aldo STARIĆ Kršćanska sadašnjost, Ulica grada Vukovara 271, 10 000 Zagreb O novom izdanju Dokumenata 1) Moglo bi se postaviti pitanje: Zašto »popravljeno« izdanje Dokumenata? Od- govor bi mogao biti dosta jednostavan: svaki je prij evod već svojevrsna inter- pretacij a; od prvog izdanja Dokumenata pa do ovog sedmog izdanja došli smo – zahvaljujući komentarima Dokumenata – do boljeg uvida u pojedine izričaje pa i veće cjeline koncilskih tekstova; doduše, koliko se to dogodilo kod nas trebamo zahvaliti komentarima na stranim jezicima jer, nažalost, mi na hrvat- skom jeziku još uvij ek nemamo – usprkos nekim projektima pa i pokušajima – cjelovit komentar svih dokumenata Koncila. Dapače, može se predvidjeti da će i ubuduće nastajati neka nova »po- pravljena« izdanja Dokumenata, osobito stoga što su u međuvremenu izdana Acta Synodalia Drugoga vatikanskog koncila koja sadrže već sve prij edloge bi- skupa u vezi s budućim Koncilom, a onda, pogotovo, intervencij e biskupa na samom Koncilu kao i prij edloge novih rješenja u odnosu na predlagane konač- ne tekstove pojedinih dokumenata. Ovdje je već prof. Tanjić spomenuo više interpretacij a i pokušaja boljeg prij evoda nekih izraza i formulacij a ponuđenih u ovom »popravljenom« hr- vatskom prij evodu Dokumenata. Da bih to nekako potvrdio, naveo bih i ja samo dva kratka primjera u dokumentu Lumen gentium: a) U LG 10 govori se o za- jedničkom (commune) svećeništvu naroda Božjega. Sada je to tako prevedeno u ovom novom izdanju Dokumenata, dok je u prij ašnjem izdanju stajalo »opće« IZVJEŠĆA INFORMATIONS INFORMATIONES 924 svećeništvo jer se tako obično i inače govorilo. No u međuvremenu su inter- pretacij e tog koncilskog teksta pokazale da se o tome ozbiljno raspravljalo na samom Koncilu, a onda i usvojilo u konačnom tekstu jer je iza toga stajala spoznaja o temeljnom jedinstvu svih članova Crkve n

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F