Affordable Access

Працездатність людини : методична розробка для проведення практичного заняття

Authors
Publisher
Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • методична розробка
  • працездатність людини
  • рівень працездатності

Abstract

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.Н.КАРАЗІНА ФІЗИКО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра безпеки життєдіяльності ЗАТВЕРДЖУЮ ЗАВІДУЮЧИЙ КАФЕДРИ _________________________________ “_____”____________________________20___р. _________доцент Адаменко М.І.____________ (науковий ступінь, наукове звання, прізвище та ініціали автора) Методична розробка для проведення практичного заняття ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ЛЮДИНИ (повне найменування теми заняття) З навчальної дисципліни __ Безпека життєдіяльності_________________________ Обговорено на засіданні кафедри “______”________________20__р. Протокол №__________________ План проведення заняття: 1. Загальні вимоги до розрахунково-графічної роботи……………………..10 хвилин 2. Загальний порядок розрахунку необхідного часу евакуації, роз’яснення алгоритму розрахунку ………………………………………………………………….50 хвилин 3. Вимоги до складання планів евакуації ……………………………………10 хвилин Навчальна мета заняття: 1. Закріплення знань студентів за темою змістовного модулю 1 «Введення у дисципліну. Організація цивільного захисту. Нормативна та законодавча база» 2. Напрацювання практичних навичків у студентів щодо визначення часу евакуації людей з будівлі, поглиблене вивчення нормативних вимог до шляхів евакуації. 3. Розвинення у студентів навичків щодо творчого вирішення поставлених задач. 4. Прищепити студентам навички використання законодавчих документів, нормативної и науково-технічної літератури у частині стосовній. Час: 2 акад. години Місто занять: аудиторія за розкладом занять Матеріальне забезпечення: 1. Дидактични

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F