Affordable Access

Optimal Hedge oranı tahminlemesi üzerine ampirik bir çalışma: VOB örneği

Authors

Abstract

Bu makalenin amacı Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsasında (VOB) işlem gören İMKB-30 Endeks Vadeli İşlem sözleşmesine ait optimal hedge oranının, çeşitli ekonometrik yöntemlerin karşılaştırılması suretiyle tespit edilmesidir. Çalışmada spesifik olarak Konvansiyonel Regresyon Modeli, Hata Düzeltme Modeli (HDM) ve GARCH modeli kullanılmıştır. Modellerin tahminlerine ilişkin hedge etkinlikleri, spot varyansta yaratılan azalma dikkate alınarak, örneklem-içi ve örneklem-dışı veri setleri için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar, GARCH modeli yardımıyla saptanan hedge oranının her iki zaman aralığı için de en düşük portföy riskini sağladığı ve diğer modellerin tahminlerinden üstün olduğunu göstermektedir. Çalışmada ortaya konan bulguların, özellikle hedge amacı güden yatırımcılar için kaynak teşkil etmesi beklenmektedir.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments