Affordable Access

Un plat de ceràmica de procedència oriental (segles XIV-XV) trobat al fossat del castell cartoixa de Vallparadís

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Article 07 UN PLAT DE CERÀMICA DE PROCEDÈNCIA ORIENTAL (SEGLES XIV-XV) TROBAT AL FOSSAT DEL CASTELL CARTOIXA DE VALLPARADÍS Albert Roig i Deulofeu, Jordi Roig i Buxó Arran de les darreres excavacions i treballs realitzats al castell cartoixa de Vallparadís' s'ha pogut detectar la presència d'un extraordinari sistema defensiu del castell. L'edifici presenta un ampli fossat als costats nord, est i sud del castell, excavat en el terreny natural argilós. L'excavació ha mostrat una seqüència estratigràfica que abasta dels segles XIII al XVIII i que ens permet conèixer i identificar, a través dels diferents nivells de rebliment (de runa, mate- rial constructiu, ceràmic, restes òssies i deixalles diverses), les successives reformes i transformacions que ha sofert l'edifici i.alhora, conèixer-ne la història i l'evolució. El material recuperat al fossat és extraordinàriament abundós. Les primeres iniciatives de recollida de materials es remunten als anys cinquanta i foren dutes a terme pel senyor Josep Rigol i Fornaguera, a partir de les obres de restauració i de consolidació del castell. Posteriorment, ja a l'any 1982, s'hi portà a terme una primera campanya d'excavacions dirigida per Domènec Ferran i Antonio Moro, seguida de dues intervencions més, els anys 1988 i 1991, dirigides aquestes per Antonio Moro. Les excavacions realitzades entre el gener i el maig de l'any 1992 també anaren a càrrec d'Antonio Moro. Amb aquesta nota es pretén fer un estudi d'una peça de ceràmica que, per les seves característiques tècniques i decoratives, es diferencia totalment del conjunt ceràmic recuperat al castell al llarg dels diferents anys d'inter- vencions. Concretament, es tracta d'un gran plat, actualment conservat al Museu del castell cartoixa (núm. inv. 1435), que ha pogut ser reconstruït en tot el seu perímetre. Malauradament, es troba en un estat molt deficient de conservació. Va aparèixer als anys cinquanta, arran de la restauració del castell, quan s'efectuaren un

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F