Affordable Access

Onofre Alsamora i el pla de Palau com a imatge central de Barcelona (1833)

Authors
Publisher
Barcelona quaderns d'història
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ONOFRE ALSAMORA I EL PLA DE PALAU COM A IMATGE CENTRAL DE BARCELONA (1833)* Teresa Navas La dècada de 1830 marcà l'aparició d'una sèrie d'imatges d'una zona concreta de la ciutat. En realitat, més que d'una zona cal parlar d'un recorregut que s'inicia al Pla de Palau i que s'estén pel passeig de la Muralla de Mar fins a la meitat inferior de la Rambla, Això no significa que anteriorment no es pro- duís cap imatge de fragments interiors de la ciutat, però es tractava d'exemples aïllats els quals, per bé que relacionats amb esdeveni- ments concrets, o més significativament, amb les intervencions urbanístiques de la segona meitat del segle XVIII, no suposaven en cap cas la representació sistemàtica de sectors urbans, tal com succeeix amb el recorregut citat. A més d'aquest recorregut urbà se subratlla principalment el Pla de Palau com a punt neuràlgic de la ciutat, que aglutina les edificacions més importants de la vida política i comercial de la Barcelona del moment. La rellevància del Pla de Paiau i el seu entorn més inmediat en el conjunt de la ciu- tat queda ja fixada en el recull d'imatges de l'obra d'Alexandre de Laborde, V/oyage pit- toresque et historique de l'Espagne, publica- da entre 1806 i 1820, en la qual apareixen visions fragmentades d'aquesta zona prope- ra al port i, finalment, com a imatge de frag- ment interior, el Pla de Palau amb l'edifici de Llotja en primer terme. No és aquest l'únic fragment de la ciutat que representa l'obra de Laborde. Tanmateix, pel fet de ser l'indret urbà més emblemàtic, va concentrar poste- riorment i de forma privilegiada l'interès dels artistes autòctons en matèria de representa- ció urbana de Barcelona, com hem dit, a partir dels anys trenta del segle passat. Això consta en la sèrie d'imatges pro- duïdes dins l'Escola de Llotja, sembla, per alguns dels alumnes que cursaven l'assigna- tura de perspectiva i paisatge, dirigida pel pintor i escenògraf Pau Rigalt. Almenys així ho testimoniegen algunes de les aquarel·les, dibuixos i algun oli que

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F