Affordable Access

Sanitat. Àmbits i oportunitats d'internacionalització de la sanitat catalana

Authors
Publisher
Paradigmes: economia productiva i coneixement
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

20_Mayolas_176-183.qxp:N4 20_Mayolas_176-183.qxp:N4 7/6/10 17:06 Página 176 Sanitat Àmbits i oportunitats d’internacionalització de la sanitat catalana Pel potencial del sector de la salut, la seva tradicional obertura i mirada l’exterior, les experiències d’internacionalització i una vocació mediterrània que ara pot tenir noves oportunitats, en aquest article es presenten diverses experiències sectorials i territorials d’algunes institucions i empreses de la sanitat catalana. ENRIC MAYOLAS Anàlisi de casos: Fundació Clínic/CRESIB/Centre de Recerca de Manhiça, Consorci Hospitalari de Catalunya (CHC), Gesaworld, Pinearq, Banc de Sang i de Teixits de Catalunya (BSTC), Bergadana, BioRegió de Catalunya (Biocat) 20_Mayolas_176-183.qxp:N4 7/6/10 17:06 Página 177 La Unió per la Mediterrània, una oportunitat per a exercir Des de fa pocs mesos, Barcelona acull la seu de la Unió per la Mediterrània (UpM), que reconeix, finalment, la capitalitat mediterrània de la ciutat. Certament, el pas d’obtenir aquest reconeixement ja s’ha fet, però potser ara ve el més difícil: aquesta capitalitat que se’ns han reconegut s’ha d’exercir i, en el camp de la salut, exercir-la vol dir obrir les nostres possibilitats i realitats cap a la resta de països. Dir que Barcelona és la capital biomèdica de la Mediterrània i no disposar de pràcticament cap web en francès, la llengua vehicular de bona part dels països de la ribera sud, i una migrada presèn- cia de l’anglès, dificulta que ens puguin reconèixer com a centre de referència, en el qual es puguin sentir acollits aquests països, per als quals el francès i l’àrab són les llengües d’intercanvi. Pot semblar un fet menor, però implementar accions tan bàsi- ques com aquesta mostra que volem tenir un paper en els projectes de salut, en la cooperació, en l’assistència tècnica, en la capacitat d’atraure pacients de les àrees francòfones i guanyar-nos el fet ser la referència en l’àmbit de la Mediterrània. Cal esmerçar esforços per tal d’au

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments