Affordable Access

L'execució de la sentència de la colza I

Authors
Publisher
InDret
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

L'EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA DE LA COLZA InDret L'execució de la sentència de la colza I Emilio Jiménez Aparicio Advocat de l'Estat Doctor en Dret Working Paper núm: 112 Barcelona, gener de 2003 www.indret.com InDret 1/2003 Emilio Jiménez 2 A Rafael Orbe Cano, Advocat de l'Estat-en Cap a l'Audiència Nacional. In memoriam. Abreviatures utilitzades I(I.)AN, Interlocutòria(es) de l'Audiència Nacional AN, Audiència Nacional I(I.)TS, Interlocutòria(es) del Tribunal Suprem BOE, Butlletí Oficial de l’Estat CGPJ, Consell General del Poder Judicial DGTGSS, Direcció General de la Tresoreria General de la Seguretat Social DGTPF, Direcció General del Tresor i Política Financera DS, Diari de Sessions IGAE, Intervenció General de l'Administració de l'Estat IGSS, Intervenció General de la Seguretat Social INSS, Institut Nacional de la Seguretat Social LECi 1881, Llei d'Enjudiciament Civil de 3 de febrer de 1881. LECi 2000, Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil. LECrim, Llei d'Enjudiciament Criminal LGP, Llei General Pressupostària, text refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 1081/1988, de 23 de setembre. LJCA, Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa- Administrativa. LPL, Llei de Procediment Laboral, text refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/1995, de 7 d'abril. OGPESST, Oficina de Gestió de les Prestacions Econòmiques i Socials de la Síndrome Tòxica. RD(RR.DD.), Reial(s) Decret(s) RD-L, Reial Decret-Llei RJ, Repertori de jurisprudència Aranzadi SAN, Sentència de l'Audiència Nacional S(S.)TC, Sentència(es) del Tribunal Constitucional S(S.)TS, Sentència(es) del Tribunal Suprem STSJ, Sentència del Tribunal Superior de Justícia TC, Tribunal Constitucional TEDH, Tribunal Europeu de Drets Humans TS, Tribunal Suprem TSJ, Tribunal Superior de Justícia InDret 1/2003 Emilio Jiménez 3 Abstract El cas de la colza rep

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F