Affordable Access

Adéu a l'any amb tres perles cultivades

Authors
Publisher
Centre de Cultura Sa Nostra
Source
Legacy
Keywords
  • Motion Pictures

Abstract

Adéu a l'any amb tres perles cultivades Toni Roca Tancàrem l'any —i la tancada pue qualificar-la d'excel lent— amb tres perles cultivades, fins i tôt delicada, perô sensé pasar-se, que no sempre és or tôt el que llueix, que de vegades alguna pedra pot creuar el camí per desfer-lo o desviar-lo. Perd, ara per ara, sensé cap pedra al camí, una trilogía díferent i plural fou la que digué adéu a un any, 2006, que, en aparéixer aqüestes Hêtres, será ja part indivisible de la nostra vida. Casino Royale, un presumíblement Ja- mes Bond postmodern dirigida per Martin Camp- bell; la segona experiencia cinematográfica de Ro- drigo García, Nueve vidas i, per tancar l'oferta, El viento que agita la cebada, Palma d'Or a Cannes. Un James Bond postmodern? Per un casual i la pregunta no voldria ser capcio- sa, davant l'estrena de Casino Royale—res a veure amb aquell, anys seixanta, interpretada per David Niven perô Woody Allen també— s'obre, de forma personal, un interrogant que voldria neutralitzar de seguida. ¿Ens t robem, tal vegada, davant el primer James Bond de la historia de carácter i representa- d o postmodern amb totes les conséquences deri- vades?. La resposta no és gaire fàcil. Mes aviat per- fectament tôt al Contran. No tindré altre remei que fer una amplia roda de consulta entre les meves amistats, fil per randa, a la recerca d'una resposta i llavors endevinar-ne el sentit, que aquesta és una altra.. De moment, a ells, i només a ells, nombrases amistats lligades al mon modem, contemporani i f i - dels al temps que corren, em remet a l'hora d'un veredicte final. Una mica —encara que només una mica— sé- duit per aquesta nova, radicalment diferent visíó del personatge créât per Sir i cinematogràicament actualitzat des de] 1962 quan l'estrena arreu del món de Agente 007 contra el doctor No, dirigida per Terence Young i interpretada pel James Bond mes característics de tots —opinión personal, in- transferible— Tactor nascut a Escocia, Sean Con- nery, hauré de manifes

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments