Affordable Access

Atlanti 19(2009)

Authors
Publisher
Croatian State Archives; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Prikazi i recenzije, Arh. vjesn., god. 53 (2010), str. 371-423 403 1953, autora Bojana Himmelreicha, knjiga je koja predstavlja dio autorove dok- torske disertacije, a objavljena je u izdanju Povijesnog arhiva Celje. Dr. Vladimir Žumer, Poslovanje sa zapisima. Upravljanje i čuvanje dokumentarnoga gradiva, klasifikacijski nacrti za razvrstavanje gradiva s rokovima čuvanja i elektronsko čuvanje gradiva u digitalnom obliku, opsežni je arhivistički priručnik. Tehnički i posebni problemi klasičnog i elektronskog arhiviranja predstavljaju objavljene referate s usavršavanja na području arhivistike, dokumentalistike i informatike održanog u Radencima 25-27. ožujka 2009. godine. Od stranih časopisa i revija Darinka Drnovšek donosi pregled Arhivskog vjesnika 50/2008. Predstavljene su dvije izložbe: Izložba Muzejskoga društva Kozje, Razbojnik Guzej između nep- ravde, osvete i legende, autora Milenka Strašeka (prikaz Bojan Himmerleich) i Ulice, ceste i trgovi mjesta Kranja u prošlosti, autorice Marije Kos, izložba je o povijesti Kranja od srednjeg vijeka do Drugog svjetskog rata (prikaz Mija Mrav- lja). Slijedi Bibliografsko kazalo časopisa Arhivi (1998-2007) sa 749 bibliografs- kih jedinica. Mirjana Jurić Atlanti, 19(2009) 19. međunarodni arhivski dan posvećen arhivima u 20. stoljeću održan je 9. i 10. studenoga 2009. u Trstu, Italija. Organizatori skupa su Međunarodni institut za arhivske znanosti u Trstu i Mariboru (http://www.iias-trieste-maribor.eu) i Dr- žavni arhiv Trsta (http://www.archivi.beniculturali.it/UCBAWEB/ricerca.php? nome=TRIESTE). Dvodnevnom skupu nazočilo je oko 170 izlagača i sudionika s više kontinenata i zemalja: Austrija, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Italija, Izrael, Kanada, Kosovo, Malezija, Njemačka, Poljska, Rusija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španjolska i Velika Britanija. Izlaganja održana na skupu objavljena su u publikaciji Atlanti, vol. 19(2009), ISSN 1318-013, 370 str. Glavni dio refe

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F