Affordable Access

Atlanti 19(2009)

Authors
Publisher
Croatian State Archives; [email protected]
Publication Date

Abstract

Prikazi i recenzije, Arh. vjesn., god. 53 (2010), str. 371-423 403 1953, autora Bojana Himmelreicha, knjiga je koja predstavlja dio autorove dok- torske disertacije, a objavljena je u izdanju Povijesnog arhiva Celje. Dr. Vladimir Žumer, Poslovanje sa zapisima. Upravljanje i čuvanje dokumentarnoga gradiva, klasifikacijski nacrti za razvrstavanje gradiva s rokovima čuvanja i elektronsko čuvanje gradiva u digitalnom obliku, opsežni je arhivistički priručnik. Tehnički i posebni problemi klasičnog i elektronskog arhiviranja predstavljaju objavljene referate s usavršavanja na području arhivistike, dokumentalistike i informatike održanog u Radencima 25-27. ožujka 2009. godine. Od stranih časopisa i revija Darinka Drnovšek donosi pregled Arhivskog vjesnika 50/2008. Predstavljene su dvije izložbe: Izložba Muzejskoga društva Kozje, Razbojnik Guzej između nep- ravde, osvete i legende, autora Milenka Strašeka (prikaz Bojan Himmerleich) i Ulice, ceste i trgovi mjesta Kranja u prošlosti, autorice Marije Kos, izložba je o povijesti Kranja od srednjeg vijeka do Drugog svjetskog rata (prikaz Mija Mrav- lja). Slijedi Bibliografsko kazalo časopisa Arhivi (1998-2007) sa 749 bibliografs- kih jedinica. Mirjana Jurić Atlanti, 19(2009) 19. međunarodni arhivski dan posvećen arhivima u 20. stoljeću održan je 9. i 10. studenoga 2009. u Trstu, Italija. Organizatori skupa su Međunarodni institut za arhivske znanosti u Trstu i Mariboru (http://www.iias-trieste-maribor.eu) i Dr- žavni arhiv Trsta (http://www.archivi.beniculturali.it/UCBAWEB/ricerca.php? nome=TRIESTE). Dvodnevnom skupu nazočilo je oko 170 izlagača i sudionika s više kontinenata i zemalja: Austrija, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Italija, Izrael, Kanada, Kosovo, Malezija, Njemačka, Poljska, Rusija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španjolska i Velika Britanija. Izlaganja održana na skupu objavljena su u publikaciji Atlanti, vol. 19(2009), ISSN 1318-013, 370 str. Glavni dio refe

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments

More articles like this

Atlanti 19(2009)

Sep 15, 2010

Sounds from airguns and fin whales recorded in the...

on The Journal of the Acoustical... February 2012
More articles like this..