Affordable Access

Notes breus (flora)

Authors
Publisher
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

untitled 41 Butll. Inst. Cat. Hist. Nat., 70: 41-54. 2002 ISSN: 1133-6889 GEA, FLORA ET FAUNA Notes breus (flora) Gamochaeta subfalcata (Cabrera) Cabrera, una composta al·lòctona nova als Països Catalans Gamochaeta subfalcata (Cabrera) Cabrera, a new allochtonous compo- sitae in the Catalan Countries Rebut: 13.11.01 Acceptat: 22.04.02 El gènere Gamochaeta fou creat per Weddell per separar les espècies de Gnaphalium que presenten els pèls del vil·là soldats a la base formant un anell. Segons Freire & Iharlegui, (1997) el formarien, aproximadament, unes 47 espècies d’origen americà, que en alguns casos han esdevingut males herbes de distri- bució cosmopolita. Al continent europeu han estat indicats cinc tàxons del gènere Gamochaeta: G. pensylvanica (Willd.) Ca- brera (Carretero & Esteras 1980), G. filagi- nea (DC.) Cabrera (Giráldez & Rico, 1985), G. coarctata (Willd.) Kérguelen (Vivant, 1983; Aseginolaza et al., 1985; Aedo et al., 1987), G. calvipes (Fernald) Cabrera i G. subfalcata (Cabrera) Cabrera. Aquest darrer tàxon sembla ser el més estès i per la biblio- grafia consultada la seva presència ha estat indicada a Portugal (Rocha Afonso, 1984), Còrsega (Tison & Jauzien, 1999), França i a diverses provincies espanyoles com Ciudad Real (Martín Blanco & Carrasco, 1997), Guipúscoa (Aseginolaza et al., 1985), Extre- madura (Vázquez Pardo & Paredes, 1992), Cadis (Arroyo et al., 1983), Huelva (Castro- viejo et al., 1980), Pontevedra i Orense (Buján & Cremades, 1990). Gamochaeta subfalcata és una planta de 10 a 40 centímetres, amb una abundant pilosi- tat aplicada, ramificada des de la base i amb una roseta de fulles marcides al temps de la florida (figura 1a), que té lloc entre la segona quinzena de maig i la primera de juliol. Les fulles, poc o gens discolors, estan plegades i falcades principalment al llarg de la inflores- cència espiciforme de capítols (figura 1b). Els capítols estan envoltats per bràctees involu- crals agudes (figura 1c) i els fruit són ornamen- tats i presenten

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F