Affordable Access

Högre tjänstekvalitet genom effektiv kundmedverkan vid managementkonsultering

Authors
Publisher
Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Kundmedverkan
  • Servicekvalitet
  • Kundtillfredsställelse
  • Managementkonsultering
  • Management Of Enterprises
  • Företagsledning
  • Management
  • Business And Economics

Abstract

Snabba omstruktureringar i näringslivet, internationaliseringar av företag samt nya förutsättningar för det strategiska och taktiska arbetet idag ökar behovet av managementkonsulter i Sverige. Det starkt ökade behovet av den kompetens som managementkonsulter besitter resulterar även i ökat utbud av kompetens vilket leder till mer konkurrens och höjda krav från marknaden. För att då lyckas som managementkonsult är det av avgörande betydelse att man är lyhörd och flexibel för de anpassningskrav som uppstår. Med utgångspunkt från dessa omständigheter har vår studie fokuserat på den kundmedverkan som uppstår mellan managementkonsulter och dess kunder. Studien bygger på att påvisa vilka delar av denna kundmedverkan som är avgörande för att skapa en högre tjänstekvalitet inom managementkonsulteringen. Genom en kvalitativ undersökning där djupintervjuer genomfördes med nio managementkonsulter genererade vi 13 faktorer inom kundmedverkan som påverkar tjänstekvaliteten samt i slutändan leder till högre tjänstekvalitet inom managementkonsultbranschen. Dessa har i sin tur praktisk betydelse för managementkonsultföretag som eftersträvar en hög kvalitetsnivå på sina tjänster. Teoretiskt fyller vårt resultat även de gap i tidigare forskning som främst fokuserat på framgång men inte tjänstekvalitet inom managementkonsultbranschen.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments