Affordable Access

MORPHOLOGICAL AND MOLECULAR IDENTIFICATION OF Fusarium SPECIES AND THEIR PATHOGENICITY FOR WHEAT

Authors
Publisher
The Faculty of Agriculture in Osijek and Agricultural Institute Osijek
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Fusarium Spp.
  • Korovi
  • Biljni Ostatci
  • Alternativni Domaćin
  • Fusarium Spp.
  • Weeds
  • Plant Debris
  • Alternative Hosts

Abstract

poljoprivreda 2-18-2012 final.indd POLJOPRIVREDA 18:2012 (2) 59-70 59Sažeci doktorskih disertacija – Doctoral thesis summaries Sažeci doktorskih disertacija – Doctoral thesis summaries ISSN 1330-7142 UDK = 632.4: 633.11 MORFOLOŠKA I MOLEKULARNA IDENTIFIKACIJA Fusarium VRSTA I NJIHOVA PATOGENOST ZA PŠENICU Jelena Poštić, dipl.ing.agr. (1) Disertacija (2) S korijena i donjega dijela stabljike korova i biljnih ostataka kukuruza, pšenice, suncokreta i zobi izolirali smo ukupno 300 izolata Fusarium spp. te izvršili morfološku i molekularnu identifikaciju. Molekularnom identifikaci- jom, pomoću AFLP metode i sekvenciranjem BT i EF-1 gena, determinirali smo 14 Fusarium vrsta: F. acumi- natum, F. avenaceum, F. concolor, F. crookwellense, F. equiseti, F. graminearum, F. oxysporum, F. proliferatum, F. semitectum, F. solani, F. sporotrichioides, F. subglutinans, F. venenatum i F. verticillioides. Uspoređujući rezultate morfološke i molekularne identifikacije, utvrdili smo da je 16,7% izolata krivo determinirano temeljem morfoloških karakteristika. Od 300 izolata identificiranih molekular- nim metodama, za 50 je izolata utvrđeno da ne pripadaju vrsti koja je određena morfološkom determinacijom. Ispitivanjem patogenosti 30 odabranih izolata Fusarium vrsta, utvrdili smo da je veliki broj patogen za klijance kukuruza i pšenice te klasove pšenice. Najpatogenijima su se pokazali izolati F. graminearum s A. retroflexus, A. theophrasti i C. album, F. venenatum s ostataka kukuruza i A. theophrasti te F. crookwellense s A. lappa. Ispitivanjem antifungalnoga djelovanja 11 vrsta eteričnih ulja na porast micelija i sporulaciju odabranih Fusarium vrsta, utvrdili smo da najizraženiji inhibitorni utjecaj na porast micelija ima eterično ulje timijana (T. vulgaris) te anisa (P. anisum) i klinčićevca (E. caryophyllus). Utjecaj eteričnih ulja na sporulaciju nije bio statistički značajan. Ključne riječi: Fusarium spp., korovi, biljni ostatci, alternativni domaćini MORPHOLOGICA

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F