Affordable Access

Mentalitats, líders i projectes

Authors
Publisher
Paradigmes: economia productiva i coneixement
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

142-147_18_OK.qxp:núm.2 Mentalitats, líders i projectes Al final del 2005, la taxa d’estalvi s’enfonsava. La Fundació de les Caixes d’Estalvis (FUNCAS) advertia que, en aquells moments, ja era la més baixa en quaranta anys: s’esperava que al final de desembre la taxa no arribaria ni al 7 % de la renda bruta disponible de les famílies (RBDF), mentre que el 1965 havia arribat a ser del 15 %. La mitjana de deute contret per les famílies espanyoles era de 50.000 euros. El director general de FUNCAS manifestava que, si se seguia en aquella línia, «s’arribaria a una situació explosiva» (ABC, 3 de novembre de 2005). SALVADOR CARDÚS 142-147_18_OK.qxp:núm.2 11/11/09 12:24 Página 142 idem_ws005 idem_ws005 Fins a mitjan 2007, les pàgines d’economia de la premsa especialitzada i d’informació general advertien, en termes més aviat catastrofistes, els nivells d’endeutament de les famílies espanyoles. A la fi del mes de setembre del 2006, la taxa d’en- deutament representava el 84,5 % del PIB amb un increment de prop del 20 % respecte al mateix període de l’any anterior, segons dades del Banc d’Espanya. Només sis mesos després, a mitjan 2008, i davant els primers indicis de desaccelera- ció, l’informe semestral de Caixa Catalunya ja pronosticava que el sostre d’endeutament arriba- ria al seu màxim aquell mateix any, fins a un 143 % de la RBDF, per anar-se reduint lentament fins a arribar al 120 % el 2016 (al final dels anys noranta del segle XX, l’endeutament havia estat del 80 % de la RBDF). Però al cap d’un any just, les famílies ja havien duplicat la seva taxa d’es- talvi tot i ser en plena crisi, o precisament pel fet de ser-hi. Segons les previsions de FUNCAS (actualitzades l’octubre del 2009), si la taxa d’es- talvi sobre la RDBF del 2008 havia estat del 12,9 %, es preveia que la del 2009 arribaria al 18,9 %. Pel que fa a l’endeutament, la reducció que un any abans Caixa de Catalunya preveia per al 2016, segons FUNCAS ja s’aconseguiria entre el 2009 i el 2010, amb unes previsions,

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments