Affordable Access

Grondwaterstudie in kader van uitbreiding van het Zwin

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Expansion
  • Ground Water
  • Modelling
  • Ane
  • Belgium
  • Zwin
  • Belgium
  • Het Zwin Natuurreservaat

Abstract

- 1 - Vakgroep Geologie en Bodemkunde Cel Grondwatermodellering Grondwaterstudie in kader van uitbreiding van het Zwin Studie en Verslag: Prof. Dr. L. Lebbe, Dr. A. Vandenbohede, Lic. C. Courtens Dr. E. Cosyns Opdrachtgever: Uitvoerend Secretariaat Technische Scheldecommissie Datum: juli 2009 - 2 - 1. Opdracht Het uitvoerende secretariaat van de Technische Scheldecommissie gaf de Universiteit Gent, Vakgroep Geologie en Bodemkunde, Cel Grondwatermodellering (Prof. L. Lebbe) de opdracht een grondwaterstudie op te stellen in het kader van de uitbreiding van het Zwin. De opdracht omvat het uitvoeren van boringen, uitvoeren en verwerken van EM39-metingen, opmeten van geleidbaarheden en stijghoogten in de verschillende observatieputten, diver-metingen, de analyse van deze metingen en de het opstellen van een grondwaterstromingsmodel. Tenslotte wordt door E. Cosyns van WVI een interpretatie gegeven van de modelresultaten naar verwachte effecten op de landbouwgewassen. Het modelgebied waarin het Zwin en de uitbreiding centraal gelegen is, heeft een oppervlakte van 5 op 3,6 km (Fig.1). De X en Y Lambertcoördinaten van de linkerbeneden hoek van dit model zijn 79000 en 224200 km. Het model wordt opgesteld om de effecten van de uitbreiding van het Zwin op het ondiepe grondwater en de vegetatie op het omringende gebied te begroten. Om het continue verticale verloop van het zoutgehalte van het poriënwater in de omringende sedimenten van het boorgat te begroten worden EM39-metingen in de diepste peilbuizen verricht. Figuur 1.1 Localisatie van de rijen en kolommen van het eindige-verschil netwerk van het modelgebied gelegen bij het natuurreservaat het Zwin. De rijen en kolommen hebben éénzelfde breedte van 50m. - 3 - De twee opties van uitbreiding worden gesimuleerd: de uitbreiding va

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F