Affordable Access

16. KONGRES MEĐUNARODNOGA DRUŠTVA ZA PROUČAVANJE USMENIH PRIČA (THE 16th CONGRESS OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR FOLK NARRATIVE RESEARCH) Vilnius, Litva, od 25. do 30. lipnja 2013.

Authors
Publisher
The Miroslav Krleža Institute of Lexicography; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

SL9.indb 230 16. KONGRES MEĐUNARODNOGA DRUŠTVA ZA PROUČAVANJE USMENIH PRIČA (THE 16th CONGRESS OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR FOLK NARRATIVE RESEARCH) Vilnius, Litva, od 25. do 30. lipnja 2013. U lipnju 2013. godine održan je 16. kongres Međunarodnoga društva za pro- učavanje usmenih priča (International Society for Folk Narrative Research – ISFNR) pod nazivom Usmena priča u modernom svijetu: jedinstvo i raznolikost (Folk Narra- tive in the Modern World: Unity and Diversity). Kongres se u pravilu održava svake četiri godine, a ovogodišnji 16. kongres održan je u Vilniusu (Litva) u organizaciji Međunarodnoga društva za proučavanje usmenih priča, Instituta za litavsku knji- ževnost i folklor te Sveučilišta u Vilniusu. Kao mjesto razmjene znanja i ideja, kongres okuplja znanstvenike i istraživa- če iz širega humanističkoga područja: od folkloriste i etnologije, antropologije, kul- turnih studija, komparativne književnosti, lingvistike i povijesti, čime se osigurava interdisciplinarnost i sagledavanje priča i pričanja iz različitih perspektiva. Interdis- ciplinarni pristup proizlazi iz svijesti o važnosti priče kao osnovne kategorije ljudske komunikacije, a onda i načina oblikovanja ljudskoga iskustva. Na ovogodišnjem kongresu izlagano je više od 200 radova koji su tematski obuhvatili sve aspekte usmenih priča i pričanja. Raspon tema bio je od usko žanrov- skih kao što su žanr predaje, suvremeno definiranje mita, šala kao narativ, do smje- štanja priča u širi društveni i povijesni kontekst, konstrukcije identiteta u pričama, postojanja i funkcioniranja priča u svijetu moderne komunikacije. Sveučilište u Vilniusu, koje je osnovano 1579. godine te je najstarije baltičko sveučilište i jedno od najstarijih sveučilišta u sjeveroistočnoj Europi, osiguralo je rad- ni prostor kongresa. Kongres je otvoren 25. lipnja pozdravnim govorima ministra obrazovanja i znanosti Republike Litve, rektora Sveučilišta u Vilniusu, zamjenice predsjednika Istraživačkoga odbora Republike Litve, v

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F