Affordable Access

Predpovjestni spomenici vrličke okolice u Dalmaciji (I)

Authors
Publisher
The Zagreb Archaeological Museum
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

43 predjelima, te su tamo kao rimski koloniste sačinjavali velevažan kulturni elemenat. Naseljavanje rimskoga žiteljstva u negda bar­ barskoj zemlji bilo je i razlogom, da su se provincije brzo roma- nizovale. Jedino je na iztoku grčki živalj, podupiran od samih vla­ dara, i nadalje prevladjivao. Prof. Josip Brunšmid. Predpovjestni spomenici vrličke okolice u Dalmaciji. 1. Svojim predpovjestnim spomenicima poznata je Dalmacija, kao i cieli balkanski poluotok kome ona pripada, tek od nazad njekoliko godina. Prvi, koji je u tom pogledu svratio pozornost učenog svieta na Dalmaciju, jest prof. S. Ljubić. U svome »Popisu predmeta iz predhist. dobe u nar. zem. muzeju u Zagrebu«, koji je sa četiri table izdan u Zagrebu god. 1876, a namienjen pred- bist. medjunarodnome sastanku u Pešti, opisao je isti na str. 3. pod naslovom Klinoví i jedan predpovjestni klin iz kamene dobe nadjen u Dalmaciji, a jošte god. 1869. nabavljen za nar. muzej u Zagrebu. Kasnije se je naravski posvetila veća briga sabiranju pred- povj. predmeta, te su danas u tom pogledu dobro poznata mjesta Dalmacije: Korčula, Pelješac, Hvar, Ugljan, Kućište, Sinj, Vrlika itd. 2. Sto se tiče vrličke okolice, moramo napomenuti, da je ona svojim naravnim položajem, obiljem voda i množtvom špilja bila vrlo zgodnim boravištem predpovjestnome čovjeku. Njene špilje oko vrela Cetine poznavao je i iztraživao već Albert Fortis, koji u svom „ Viaggio in Ľalmazia" (Venezia 1774. II. 65.) kaže о njima: „Alcufie di esse ad onta delia lor o aspresm ed oscuritá fur ono in altri tempi frequentate da uomini selvaggi, e forse anco feroci al paro degli orsi, e vi si vedono tuttora de' vestiggi di muro fabbricatovi roemmente per vieppiu rendeme f orie et ang uslo ľ ingresso." Što se tiče zidova izpred pećina, isti se opažaju pred Vukovićevom pe­ ćinom u Cetini i pred pećinom na Kozjaku poviše Kieva, ali ti zidovi su djelo sredovječno, po čemu su te špilje bile zakloništem pred turskim nasrtajem. To se vidi odatle, što su zidovi p

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F