Affordable Access

Bojan GODEŠA, Čas odločitev: Katoliški tabor in začetek okupacije, Mladinska knjiga založba, Ljubljana 2011., 351 str.

Authors
Publisher
Croatian Institute of History
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Bojan Godeša
  • Politički Katolicizam
  • Slovenska Ljudska Stranka
  • Okupacija Slovenije
  • Drugi Svjetski Rat

Abstract

203 PRIKAZI KNJIGA I ZBORNIKA RADOVA ČSP, br. 1., 191.-236. (2012) Bojan GODEŠA, Čas odločitev: Katoliški tabor in začetek okupacije, Mladinska knjiga založba, Ljubljana 2011., 351 str. Bojan Godeša, znanstveni savjetnik na Inštitutu za novejšo zgodovino u Ljublja- ni, svoju je novu knjigu posvetio djelovanju katoličkog političkog kruga, tj. Slovenske pučke stranke (Slovenska ljudska stranka – SLS) početkom 1940-ih, prije i neposredno nakon okupacije Slovenije tj. Kraljevine Jugoslavije. Temeljna podjela knjige na po- glavlja slijedi smjene u vodstvu stranke od Antuna Korošca, Frana Kulovca do Marka Natlačena. Autor nastoji kritički preispitati dosadašnja tumačenja politike SLS-a, koji je ula- skom u Jugoslavensku radikalnu zajednicu i u Stojadinovićevu vladu borbu za slo- vensku autonomiju potisnuo u drugi plan u korist položaja da bude vladajuća stranka u Dravskoj banovini (str. 42.). Napose dovodi u pitanje tumačenje nekih krugova u današnjoj demokratskoj Sloveniji da je SLS bio eksponent demokratske i prozapadne politike. Suprotno tome Godeša tvrdi da je SLS prije i neposredno nakon okupacije tražio rješenje slovenskog nacionalnog pitanja unutar “rasističkog i totalitarnog naci- stičkog novog reda” i u suradnji sa silama Osovine (str. 9.). Na takvo opredjeljenje Korošca utjecala je, osim straha pred zastrašujućom sna- gom sila Osovine, i njegova nenaklonjenost liberalnoj demokraciji. U nacističkoj Nje- mačkoj vidio je i obranu pred komunističkim SSSR-om (str. 15.). Kao političar Koro- šec se formirao u vrijeme Habsburške Monarhije i tada je bio uvjeren da su Nijemci najveći slovenski neprijatelji. Takvo opredjeljenje pokazao je i kao ministar unutarnjih poslova Kraljevine Jugoslavije, kada je u drugoj polovini 1930-ih raspustio njemačke manjinske organizacije Kulturbund. U to su ga vrijeme njemačke vlasti smatrale nepri- jateljem Trećeg Reicha (str. 115.) Što se tiče odnosa prema Ži

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments