Affordable Access

The effect of mangled extremity severity score on treatment selection in Iower extremity traumas associated with vascular Iesion

Authors
Publisher
Turkish Association of Orthopaedics and Traumatology
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Vascular Injury
  • Traumatic
  • Treatment
  • Mangled Extremity Severity Score

Abstract

Travma olgularının kabul eden ortopedi kliniklerinde belki de en sorunlu hasta grubunu damar yaralanmalı ekstremite travmaları oluşturmaktadır. Travmalı olguların tedavisinde ekstremite kurtancı girişim veya amputasyona karar vermede objektif kriterlerin varlığı tedavi yönteminin seçimi ve prognozun başarısında olumlu bir etmen olacaktır Bu çalışmada alt ekstremite travması geçirmiş ve tedavisi tamamlanmış damar yaralanmalı 29 olgunun 31 ekstremitesi "Ciddi Hasarlı Ekstremite Skorlaması'' (Helfet) kullanılarak tedavinin başarısı ve tedavi planlamasında skorlamanın yeri retrospektif olarak değerlendirildi. Ciddi hasarlı ekstremite skoru, olgunun ekstremitesinin dört ana başlık altında (İskelet-yumuşak doku, şok, iskemi, yaş) puanlaması ve bunun sonucunda uygulanacak tedavi yönteminin seçilmesine dayanır. Estremitenin puanlanması sonucunda, ekstremite kurtarıcı girişim uygulanan 20 ekstremitede ortalama puan değeri 5.00, amputasyon uygulanan 11 ekstremitede ortalama puan değeri 8.09 olarak bulundu. Sonuçlar istatistiksel olarak anlamlıydı; p

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F