Affordable Access

Biomedicinska i bioetička rasprava o ljudskoj smrti (I. dio) Od smrti kao nepoznanice do smrti kao totalne smrti mozga

Authors
Publisher
Institute of Philosophy and Theology of Society of Jesus
Publication Date

Abstract

Članak individualizira neke problematične točke koje danas jasno upućuju na opravdanost i opreznost u bavljenju problemom ljudske smrti. Taj moment jasno dolazi na vidjelo u kontekstu povijesnosti ljudske smrti, koja u prošlosti nije postavljala velike, barem ne odlučne, upitnosti. Unapređivanjem medicinske znanosti i liječničke prakse stvarale su se pretpostavke za bolje i sveobuhvatnije detektiranje empirijskih aspekata ljudske smrti i umiranja. Odatle se rodila tradicionalna definicija smrti na temelju empirijske verifikacije prestanka rada kardiorespiratornog sustava. Problematičnost smrti pokazuju različite konceptualizacije, dijelom tradicionalne, a dijelom deducirane iz suvremene biomedicinske i bioetičke rasprave, posebice iz segmenta kliničke formulacije trajnog vegetativnog stanja. Nadalje, ističe se da je najznačajniji pomak učinjen empirijskom verifikacijom kriterija za tzv. coma dépassé, što je predstavljalo, danas s pravom zaključujemo, polazišnu točku za harvardsku definiciju ljudske smrti, s pripadajućim verifikacijskim kriterijima, kao moždana smrt. U članku se na kraju jasno ističe etička relevantnost definicije smrti kao totalna smrt mozga. Takva je distinkcija bitna u perspektivi etičkog vrednovanja pojedinih biomedicinskih zahvata.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments