Affordable Access

NEM ÖLÇME CİHAZLARININ KALİBRASYONU İÇİN YENİ BİR DÜZENEĞİN TASARLANMASI

Authors
Publisher
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Teknolojİ

Abstract

Ölçüm cihazlarının kalibrasyonunun düzenli olarak yapılması bir zorunluluktur.Kalibrasyon, belirlenen koşullardaki değerlerle, ölçme sisteminin veya ölçme cihazınıngösterdiği değerler arasındaki ilişkiyi belirleyen işlemler dizisidir.Bu çalışmada; bir seri sıcaklık ve nemin gözlenmesiyle, nem ölçerlerin kalibrasyonununyapılması için özel bir düzenek hazırlandı. İzole bir kabin içerisinde %15 ile %95 aralığındabağıl nem değerleri sağlandı. Düzenekte, sistemin kararlı hale gelebilmesi için kurutma veegzoz sistemi tasarlanıp, tüm işlemler elektronik olarak kumanda edilerek, sensörleryardımıyla da bilgisayar üzerinden izlendi. Sistem kararlı hale geldikten sonra, önceden kabiniçine yerleştirilmiş olan kalibrasyonu yapılacak nem ölçerin ölçüm sonuçlarıyla,psikrometrenin (referans ölçüm cihazı) ölçüm sonuçları karşılaştırıldı.The calibration of the measuring instruments must be done periodically. Calibration is theset of operations, the relationship between values of quantities indicated by a measuringinstrument or measuring system represented by a reference material and the correspondingvalues realized by standards.In this work, the humidity and temperature is observed and the special apparatus isprepared for the calibration of the humidity measurements. In the test chamber the relativehumidity is taken in between % 15 and % 95. In apparatus, the drying and eject system isplanned for the steady-state system and all process are commanded electronically and aredisplayed, followed by sensors on the computer. After system becomes steady state, the resultsof humidity measurement installed in the test chamber are compared with the results ofpsycrometer.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments