Affordable Access

DAVOR KRAPAC, MEĐUNARODNO KAZNENO PROCESNO PRAVO: ORIS POSTUPKA PRED MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA (Narodne novine, rujan 2012.) ISBN 978-953-234-174-4

Authors
Publisher
Croatian Association of Criminal Law and Practice; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

309 M. Bonačić: Davor Krapac, Međunarodno kazneno procesno pravo: oris postupka pred međunarodnim... Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), vol. 20, broj 1/2013, str. 309-311. Mr. sc. Marin Bonačić * DAVOR KRAPAC, MEĐUNARODNO KAZNENO PROCESNO PRAVO: ORIS POSTUPKA PRED MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA (Narodne novine, rujan 2012.) ISBN 978-953-234-174-4 U rujnu 2012. godine nakladnik Narodne novine objavio je knjigu akade- mika Davora Krapca Međunarodno kazneno procesno pravo: oris postupka pred međunarodnim kaznenim sudovima, koju je pripremio uz pomoć su- radnika dr. sc. Matka Pajčića. Knjiga sadržava 269 stranica u mekom uvezu. Opremljena je sadržajem, popisom literature, kazalom pojmova i tablicom kratica međunarodnih kaznenih sudova. Međunarodno kazneno procesno pravo počelo se, kao cjelina, kasnije pro- učavati od međunarodnog kaznenog materijalnog prava.1 Razlog tome je što su za svaki međunarodni ili internacionalizirani kazneni sud osnovan nakon Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) usvojena posebna pravila postupka. I dok su pravila postupka pred međunarodnim kaznenim sudovima još i slična, pravila postupka pred internacionaliziranim kaznenim sudovima gotovo da onemogućuju općenita razmatranja međunarodnog kaz- nenog postupka. Iz tog razloga u pravilu su se proučavala pravila postupka po- jedinih sudova, o čemu postoje radovi i u našoj literaturi.2 Međutim, u zadnjih nekoliko godina strani autori počeli su pisati monografi je o međunarodnom kaznenom postupku.3 Njihova razmatranja međunarodnog kaznenog proce- * Mr. sc. Marin Bonačić, asistent na Katedri za kazneno procesno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1 Kao jedna od prvih knjiga može se navesti Safferling, Christoph, Towards an international criminal procedure, Oxford University Press, Oxford, 2001. 2 V. Krapac, Davor (ur.), Međunarodni sud za ratne zločine na području bivše Jugoslavije, Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava i Hrvatski pravni centar, Z

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments