Affordable Access

Comunidors, creus de terme, campanars, meteorologia popular i bruixes

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

32 L ’EROL luDovICa ColuSSI A R T IC L E s Comunidors, creus de terme, campanars, metereologia popular i bruixes La relació de l’home amb el medi natural es desenvolupa i evoluciona per la influ- ència de factors variats i diferents i es fruit d’una complexitat i mutabilitat que depèn del moment històric, és a dir, del conjunt d’elements econòmics, socials i culturals d’una determinada època. Si avui veiem el medi natural com un component més de les nostres existències, una variable que influeix en la vida quotidiana però que pot ser controlada –excepte per les seves manifestacions més “violents” i catastrò- fiques–, no s’ha d’oblidar que hi va haver èpoques en què aquesta relació era molt més extrema. Avui dia podem explicar els fenò- mens meteorològics, preveure la majoria d’aquests i, en certa forma, controlar-los o, almenys, intentar controlar les seves con- seqüències. A més dels avenços científics, cal considerar la ingent transformació de la nostra societat que, d’agrícola, ha passat a ser industrial i finalment tecnològica. Tots aquests factors són importants i de- cisius per entendre el canvi radical de la percepció del medi natural. Els satèl·lits, les antenes meteorològiques i els centres d’investigació representen materialment la relació de l’home contemporani amb el medi ambient, subratllant el seu caràcter científic. Des dels orígens de la humanitat, molt especialment quan els humans vam apren- dre a fer de pagesos i ramaders, que hem viscut preocupats pels canvis meteorolò- gics extrems. Ho sabem, per transmissió oral i per pròpia experiència, i per tant, d’una punta a l’altra del món, i en totes les èpoques, de maneres diferents, els humans mirem al cel i li demanem complicitat i li preguem benvolença. A les zones rurals encara es conserven costums com per exemple la que fa que, davant tempestes amenaçadores, s’acostuma a encendre candeles beneïdes el dia de la Candelera; també s’havia cremat i es crema llorer i romaní,

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments