Affordable Access

Advanced lightning current model and overvoltage caused by direct lightning strokes to MV distribution lines

Authors
Publisher
Vietnam National University Hochiminh City
Publication Date
Keywords
  • Physics
  • Mô Hình Xung Sét
  • Van Trung áp
  • Van Hạ áp

Abstract

Bài báo giới thiệu mô hình xung sét 10/350s cải tiến có mức độ tương thích cao với xung sét chuẩn quốc tế, đồng thời cũng đánh giá hiệu quả bảo vệ của chống sét van trung áp và sự cần thiết phải trang bị chống sét van hạ áp nhằm bảo vệ thiết bị điện hạ áp khi sét lan truyền từ phía trung áp sang phía hạ áp của máy biến áp khi sét đánh trực tiếp vào đường dây phân phối trung áp. Mô hình xung sét được xây dựng trong môi trường MATLAB, tạo điều kiện thuận lợi cho các nghiên cứu quá độ của hệ thống điện.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.