Affordable Access

Escola Casal dels Àngels: formant homes i dones de futur

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

99 Escola Casal dels Àngels: formant homes i dones de futur Conxita Borràs Colomés Mestra i directora pedagògica infantil Esther Ochoa Moreno Pedagoga i directora pedagògica de secundària El Casal dels Àngels es fundà l’any 1958, va néixer amb la ferma vocació, que avui dia manté, de preparar persones cristianes que ajudin a construir una societat fo- namentada en els valors del bé i la justícia. Persones que, des de la “laïcitat” (legí- tima separació entre Església i estat), contribueixin al bé comú aportant els nostres valors i creences específiques. Des d’aleshores i al llarg de tots aquests anys, el context social i cultural ha canviat molt, però el Casal ha sabut adaptar-se i alhora mantenir-se fidel a la seva identi- tat, que la defineix com a escola catòlica i de qualitat. Una mostra d’això són les paraules que ens van deixar els titulars de la institució en tres moments significatius: els seus inicis, el 25è i el 50è aniversaris de l’escola. Mn. Joan Bonet i Baltà, primer rector de la Parròquia de Sant Isidre, amb la col·la- boració de la Congregació de religioses del Diví Mestre o Avemarianes, acomplí la tasca més difícil: obrir el camí a un projecte d’educació integral del qual, actual- ment, formem part tota la comunitat educativa. El 1960, ell mateix explicà així els motius que el van moure a iniciar aquest projecte educatiu: “Hi havia temple, cen- tre i institucions apostòliques en la nostra parròquia. Però dins la seva demarcació no existia cap escola. Per això entenguérem que tot l’edifici futur de la vida parro- quial esdevenia feble en el seu fonament i continuïtat.” (Bonet, 1960) Mons. Joan Carrera va ser el titular de l’escola els anys en què fou rector de la Parròquia de Sant Isidre, del 1976 al 1991, fins que va ser ordenat bisbe auxiliar de Barcelona. No calen presentacions. En el bisbe Joan, a qui ara i sempre volem agrair i reco- nèixer la seva tasca evangelitzadora i de mestratge, trobem una figura emblemà- tica de la societat i de l’Església catalan

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F