Affordable Access

Els encontres de Jordi Monés amb la història de l'educació a Espanya

Authors
Publisher
Educació i Història: revista d'història de l'educació
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

untitled Els encontres de Jordi Monés amb la història de l’educació a Espanya 87 A l’era de les noves fonts de la història crec que no escandalitzaré cap ànima càndida si començo les meves refle- xions utilitzant una documentació iconogràfica. Més concretament, con- templant i interpretant una fotogra- fia en la qual apareix el professor Jor- di Monés, i que parla ben clarament de la seva categoria d’amic obert i cor- dial que és, i alhora parla de les rela- cions mútues entre ell i la història de l’educació a Espanya. És una fotogra- fia digital que mostra Monés entre Agustín Escolano i jo,1 els tres amb l’a- legria d’estar aprofitant, una vega- da més, un congrés per intercanviar nous enfocaments sobre temes diver- JORDI MONÉS I LA RENOVACIÓ DE LA HISTORIOGRAFIA EDUCATIVA Els encontres de Jordi Monés amb la història de l’educació a Espanya Per Julio Ruíz Berrio Universitat Complutense de Madrid 1. Fotografia feta per la professora Teresa Rabazas, de la Universitat Complutense. sos, així com per passar una bona es- tona junts. El congrés en qüestió era el XXII de la ISCHE,2 organitzat per les quatre universitats de la Comunitat de Madrid amb docència i investiga- ció en història de l’educació.3 El lloc, exactament, la Universitat d’Alcalá de Henares, on es féu. És cert que po- dria haver elegit altres testimonis iconogràfics (no es fan actualment memòries de vida o de poblacions ba- sant-se en les fotografies?) amb Jordi Monés entre diversos professors es- panyols, però, com que s’ha fet en llocs tan diferents com Oslo o Wolf- fenbüttel,4 per exemple, he preferit l’escenari espanyol d’Alcalá, que té més relació amb l’objectiu d’aquestes pàgines. De totes maneres, que quedi constància que es pot fer una bona biografia del professor Monés a través de les nombroses fotografies que se li han fet, i també de les que ell mateix5 ha fet en les latituds més imprevistes. Però, abans d’allunyar-me de la fo- tografia esmentada, puc recordar que permet una lectura distinta a l’an

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F