Affordable Access

YUMAK İLE ÇİM CİNSLERİNDE TÜRLER VE CİNSLER ARASI MELEZLEMELER

Authors
Publisher
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of the Faculty of Agriculture
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ÖZETTürler ve cinsler arası çaprazlamalarda başarılı sonuçların elde edilebilmesiiçin farklı ploidi seviyelerine sahip çeşit veya hatların kullanılması gerekmektedir. Uygungenomik ve genetik kombinasyonlara sahip yeni melez populasyonlann ortaya çıkması içinÇaprazlamalar karşılıklı (resiprokal) olarak yapılmalıdır.Ebeveynlerdeki sitolojik kararlılığı belirlemek için M!Q oranlarındanyararlanılmakta ve bu iki özellik arasında yakın bir ilgi bulunmaktadır. Düşük M!Q oranınasahip bitkilerin kendi dölleri ve karşılıklı çaprazlamalarda bunlar ana olarak kullanıldığındamelez döller düşük MiQ oranına sahip olmakladır.Türler arası melezler elde edildikten sonra yeni melez çeşitlerin geliştirilebilmesiiçin uygun bir seleksiyon yönteminin kullanılması gerekmektedir. Yabancı döllenmeyebağlı olarak çeşit safiyetinin bozulmaması, farklı ploidi seviyesine sahip yeni çeşitlerinpratik bir avantajı olmaktadır.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments