Affordable Access

Konkurencijska ravnoteža i društveni ethos: Razumijevanje neegalitarne dinamike liberalnih tržišnih ekonomija

Authors
Publisher
Students club of sociology Diskrepancija
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Diskrepancija 18 139 Euclid Tsakalotos – Konkurencijska ravnoteža i društveni ethos: Razumijevanje neegalitarne dinamike liberalnih tržišnih ekonomija*60 Preveo Luka Ostojić * Izvorno objavljeno u: Politics & Society 35 (3), 2007, 427–446. Dostupno na: http://pas.sagepub.com/content/35/3/427.abstract sažetak Ekonomska objašnjenja nejednakosti u liberalnim ekonomijama često se pozivaju na društvene norme. U ovom članku tvrdi se da su recentne ekonom- ske politike i institucionalne interven- cije, naklonjene deregulaciji i nesklone participativnim praksama u političkoj i ekonomskoj sferi, potaknule nastanak normi koje sve više podsjećaju na eko- nomske teorije na kojima se i temelje ove intervencije. To je promijenilo druš- tveni ethos u neegalitarnom smjeru – u svakodnevnom životu pojedinci su skloniji sebe shvatiti kao maksimiza- tore koristi i odvija se smanjenje broja institucionalnih prostora unutar kojih ljudi mogu promišljati svoje vrijednosti, odgovornosti i ostale prioritete. Ključne riječi nejednakost; neoklasična teorija; neo- liberalizam; društvene norme TEMAT / THEME 140 U kasnim 1960 – ima i ranim 1970 – ima, kako su se vremena izni- mnog rasta, zaposlenosti i produktivnosti bližila kraju, mainstream ekonomisti susreli su se s ozbiljnom situacijom koja je dovela u pita- nje njihovu mogućnost da se nose s novom ekonomskom realnosti. Želio bih zahvaliti ljudima koji su našli vremena za komentiranje ranije verzije ovog članka i diskusiju o njegovim temama: Gerald Cohen, Heather Gibson, Francis Green, Shaun Hargreaves Heap, Elias Khalil, Manos Matsagannis, Christos Mpilanakos, Owen O`Donnell, Andrew Sayer, Grahame Thompson, Yiannis Varoufakis, Spiros Vassilakis i Michalis Zoumboulakis. Erik Olin Wright zaslu- žuje posebno priznanje za komentiranje različitih verzija članka. Ranije verzije članka izložene su na konferencijama “European Association for Evolutionary Political Economy Conference: Eco- nomics, History, and Development” (Reth

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F