Affordable Access

Sobre el llegat d'Eduard Toda i Güell (Madrid, 9 de desembre de 2010)

Authors
Publisher
Estudis Romànics
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Estudis Romànics [Institut d’Estudis Catalans], Vol. 34 (2012), p. 667-668 LLIBRES REBUTS Fuellas d’informazión d’o Consello d’a Fabla Aragonesa. Des de l’inici de la publicació de Fuellas per part del CFA l’any 1978, aquesta revista bimestral constitueix un espai editorial que ha anat aplegant contribucions de diversa índole (crònica, activisme, literatura, estudis, filologia) vinculades a l’aragonès i a l’aragonesisme. Tres decennis llargs després de la seva fundació, els milers de pàgines d’aquesta publicació periòdica, que ha assolit la meritòria xifra rodona dels 200 números (desembre de 2010), ofereix als estudiosos de la Romania Minor un material molt valuós sobre la historiografia recent de l’aragonès. [Nota del C. de R.] Luenga & fablas. Publicazión añal de rechiras, treballos e decumentazión arredol de l’aragonés e a suya literatura. Aquesta revista anual, publicada en aragonès i dirigida pel professor de la Universitat de Saragos- sa Francho Nagore Laín, es va crear l’any 1997 i, tal com explicita el seu subtítol, s’hi recullen recer- ques, treballs i documentació al voltant de l’aragonès i la seva literatura. El número 11 (2007), rebut al Comitè de redacció dels ER, ofereix una mostra de com s’estructura la revista: Treballos e rechiras (p. 9-122), com l’article que encapçala aquest primer apartat, de Michael Metzeltin («El aragonés entre las lenguas románicas», p. 9-28); Recuperazions (p. 125-147), que inclou les traduccions a l’aragonès de treballs clàssics (Alwin Kuhn, «L’aragonés, idioma pirinenco»; William Dennis Elcock, «O enigma d’o fardacho en aragonés»); Decumentazión (p. 151-171; part miscel·lània); Creyazión literaria (p. 207- 222); i Rezensions (p. 225-240). [Nota del C. de R.] Gavagnin, Gabriella (ed.) (2010): L’art de traduir Petrarca. Les versions al català del Cançoner. Palma de Mallorca: Lleonard Muntaner Editor, 299 p. («L’Arjau», 17). Gabriella Gavagnin, professora de filologia italiana de la Universitat de Barcelona i bona coneixe- dora de les relac

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments