Affordable Access

Pedagogik för rehabilitering

Authors
Publisher
Värkstaden
Publication Date
Keywords
  • Ohälsa
  • Lärande Och Specialpedagogisk Design
  • Technology And Engineering

Abstract

Du får lära dig att leva med värken, smärtan och tröttheten, är det besked som många långtidssjukskrivna får. Sällan får de reda på hur det ska gå till. Rehabilitering handlar om hur en människa lär sig nya sätt att tänka, känna och bete sig med sikte på förbättrad funktion och hälsa. Företrädare för alla discipliner hjälper människor med funktionshinder att bli mindre handikappade och mer arbetsföra. I mångt och mycket handlar detta om en lärprocess som underlättas av att alla vårdgivare runt patienten är pedagogiska. Syftet med Pedagogik för rehabilitering är att försöka utforska vad det pedagogiska paradigmet har att bidra med när det gäller rehabilitering. I boken beskrivs pedagogiska metoder av vilka somliga kan utföras av lekmän för kostnadseffektiv rehabilitering. Utöver olika typer av vårdgivare kan också människor som står inför konststycket att lära sig leva med obotbara symtom ha nytta av boken.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.