Affordable Access

Isparta-Davraz Dağı Kulova Yaylasında Meraların Otlatma Periyodunun ve Toprağın Otlatma Tavının Belirlenmesi

Authors
Publisher
SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Isparta ili Davraz dağı Kulova yaylasındaki meralarda 2005-2006 yıllarında iki yıl süre ile yürütülen bu araştırmada, meraların otlatma periyotlarının ve toprağın otlatma tavının belirlenmesi amacıyla, toprak nemi ölçümleri ve fenolojik gözlemler yapılmıştır. Ölçümler ve gözlemler her iki yılda da mart ayının son haftasıyla kasım ayının ilk haftası arasında gerçekleştirilmiştir. Ölçümler sonucunda mera topraklarının nisan sonu-haziran ortası ile eylül sonu-ekim sonu arasında toprak tavı bakımından otlatmaya uygun durumda oldukları tespit edilmiştir. Fenolojik gözlemler sonucunda da otlatmaya başlama zamanı olarak mayıs başı, otlatmaya son verme zamanı olarak ise ekim sonu uygun bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Mera, Otlatma Periyodu, Otlatma Tavı, Davraz Dağı.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments